1376 (1076) 2019-08-23 - 2019-08-29

Te jednostki zrealizują projekty z Budżetu Obywatelskiego 2019

W oparciu o wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim 2019 do realizacji wskazano 109 projektów dzielnicowych i jeden miejski. Dodatkowo, w Małym Kacku - jako wyraz docenienia najwyższej frekwencji w głosowaniu spośród wszystkich dzielnic - do realizacji trafi również tzw. Projekt +1, czyli pierwsze duże zadanie „pod kreską”.
Kolegium Prezydenta 13 sierpnia 2019 r. zadecydowało o podziale projektów pomiędzy 13 jednostek miejskich i wydziałów Urzędu Miasta oraz trzy szkoły podstawowe i cztery filie Biblioteki Gdynia. Będą to:
 • Biuro ds. Dzielnic UM,
 • Biuro Ogrodnika Miasta,
 • Biuro Plastyka Miasta,
 • Centrum Aktywności Seniora,
 • Gdyńskie Centrum Sportu,
 • Gdyńskie Centrum Zdrowia,
 • Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego,
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni oraz jej filie nr 1, nr 4 i nr 13,
 • szkoły podstawowe nr 23, nr 31 i nr 34,
 • Wydział Edukacji UM,
 • Wydział Inwestycji UM,
 • Wydział Kultury UM,
 • Wydział Ochrony Dziedzictwa UM,
 • Zarząd Dróg i Zieleni,
 • Zarząd Komunikacji Miejskiej.
Informacji w sprawie postępu w realizacji projektów będą udzielać pracownicy poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych.
Co do zasady realizacja projektów wybranych w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego rozpocznie się w przyszłym roku, kiedy do poszczególnych jednostek i wydziałów trafią środki zapisane w budżecie na 2020 rok. W wyjątkowych sytuacjach jednostki mogą rozpocząć działania przygotowawcze jeszcze w tym roku.
Szczegóły na stronie bo.gdynia.pl.