1376 (1076) 2019-08-23 - 2019-08-29

Terapia dla uzależnionych

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (ul. Reja 2a) zaprasza osoby z trudnością w utrzymywaniu abstynencji od alkoholu do skorzystania z oferty terapeutycznej Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Z oferty Oddziału mogą skorzystać osoby, mające problem z kilkoma substancjami, bądź hazardem. Program trwa 8 tygodni. Uczestnik może na ten czas uzyskać zwolnienie lekarskie.
Zajęcia prowadzone są poprzez psychoterapię grupową, indywidualną, zajęcia edukacyjno-informacyjne oraz różnego rodzaju treningi umiejętności i warsztaty. Terapia w Dziennym Oddziale umożliwia kontynuowanie leczenia w kolejnych etapach terapii w Poradni.
Zgłoszenie się do Dziennego Oddziału jest poprzedzone konsultacją terapeutyczną. Rejestracja odbywa się codziennie, od godziny 7.30, w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Reja 2a.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 621 61 35 oraz na stronie internetowej www.opitu.pl.