1376 (1076) 2019-08-23 - 2019-08-29

Uwaga! Zalecenia Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gdyni, w związku z występowaniem we wschodniej części naszego kraju ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) i dotarciem wirusa do granic naszego województwa, apeluje o zachowanie szczególnych środków ostrożności. Co ważne, wirus nie jest groźny dla człowieka.
Apel skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców, właścicieli ośrodków wypoczynkowych oraz turystów.
Zaleca się:
– nie zaśmiecanie resztkami żywności otoczenia, korzystanie z zamykanych koszy na śmieci, zwracanie na to uwagi także innym,
– zwracanie uwagi administratorom budynku i administratorom podległych terenów na skuteczne zabezpieczenie kontenerów na śmieci przed dostępem zwierząt,
– nie dokarmianie dzikich zwierząt. Na terenie całego kraju obowiązuje bezwzględny zakaz - pod groźbą kary,
– pamiętanie o zakazie karmienia świń pozostałościami żywności i odpadami gastronomicznymi.
Stosowanie powyższych zasad ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby.
Region w którym stwierdzony zostanie afrykański pomór świń narażony jest na poważne straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli, spowodowane wstrzymaniem obrotu świniami, sprzedaży mięsa wieprzowego i produktów pozyskiwanych od świń, a także padnięciami i kosztami likwidacji ognisk choroby. Dodatkowo występują utrudnienia w ruchu osobowym i samochodowym co może wpłynąć na turystykę.