1376 (1076) 2019-08-23 - 2019-08-29

Zachowaj sprawność z Parkinsonem

Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i ich rodzin z siedzibą w Gdyni zaprasza wszystkie osoby cierpiące na chorobę Parkinsona na rehabilitację grupową.
Rehabilitacja jest dofinansowana przez Urząd Miasta Gdyni w ramach projektu realizowanego w 2019 roku. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w przychodni przy ul. Chwarznieńskiej. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 601 537 102.