1376 (1076) 2019-08-23 - 2019-08-29

Zaproszenie dla osób z niepełnosprawnościami

Centrum Współpracy Młodzieży rozpoczyna kolejną edycję projektu „Wolontariusz Osoby Niepełnosprawnej”. Działanie jest skierowane do pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i niewidomych/słabowidzących z Gdyni. Osoby, które wezmą udział w projekcie otrzymają indywidualne, długoterminowe wsparcie wolontariusza.
Celem projektu jest zwiększenie aktywności osób z niepełnosprawnościami (nie są to usługi opiekuńcze), a głównym zadaniem wolontariusza jest towarzyszenie uczestnikowi w różnego rodzaju czynnościach dnia codziennego.
Zgłoszenia przyjmowane są do 19 września 2019 r.
Na stronie www.cwm.org.pl znajduje się również regulamin korzystania z pomocy wolontariusza.