1376 (1076) 2019-08-23 - 2019-08-29

Maturzystka z gdyńskiej Trójki w krajowej elicie

Od sześciu lat Fundacja Zawsze Warto we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną-CKE w Warszawie organizuje konkurs-projekt „Matura na 100 procent”, wyłaniający elitarne grono uczniów, którzy najlepiej w danym roku zdali maturę krajową. Do tego elitarnego grona w tym roku zakwalifikowała się absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej w Gdyni: Julia Jurkowska z klasy matematyczno-fizycznej dwujęzycznej z językiem angielskim.
Kandydaci do tytułu laureata projektu „Matura na 100 procent” wyłaniani są spośród wszystkich absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełnili poniższe warunki:
– w danym roku szkolnym po raz pierwszy zdawali egzamin maturalny organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,
– przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części pisemnej i ustnej albo uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej spośród olimpiad zawartych w wykazie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, co jest równoznaczne ze zwolnieniem z przystępowania do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu,
– przystąpili do co najmniej dwóch egzaminów w części pisemnej na poziomie rozszerzonym,
– z każdego egzaminu (przedmiotu) maturalnego uzyskali wynik co najmniej 90%, a z co najmniej jednego przedmiotu maturalnego uzyskali wynik 100%.
W 2019 r. do krajowej matury przystąpiło w Polsce 247 230 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Spośród nich laureatami VI edycji Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 100 procent” zostało 26 najlepszych z najlepszych polskich maturzystów. Gdynianka Julia Jurkowska ustne egzaminy z jęz. polskiego oraz jęz. angielskiego zdała na 100%, a z siedmiu pisemnych egzaminów uzyskała średnią 98,43%. W październiku gdynianka rozpocznie studia z zakresu neuroinformatyki na Uniwersytecie Warszawskim.
Uroczysta gala projektu „Matura na 100 procent” odbędzie się 20 września 2019 r. w Centrum Nauki Experyment.