1378 (1078) 2019-09-06 - 2019-09-12

W Gdyni sport to zdrowie

Uprawianie sportu pozwala utrzymać dobrą kondycję, świetnie wpływa na samopoczucie i ogólne funkcjonowanie organizmu. W Gdyni dzieci i młodzież mogą uprawiać sport bez obaw, ponieważ miasto już kolejny rok realizuje program polityki zdrowotnej, w ramach którego można sprawdzić swój stan zdrowia pod kątem możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym. Udział w nim mogą wziąć gdynianie w wieku do 23 lat.
W ramach polityki zdrowotnej Gdynia od lat realizuje program „Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży – podtytuł: Sport, Zdrowie, Rodzina”. Na jego realizację w roku 2019 miasto przeznaczyło kwotę w wysokości 310 tysięcy zł.
Program składa się z części: edukacyjnej i orzeczniczej. Część edukacyjna, mająca na celu promowanie zdrowego stylu życia ma formę spotkań z dziećmi, młodzieżą, zawodnikami oraz rodzicami i trenerami. Zajęcia odbywają się w salach konferencyjnych Stadionu Miejskiego (ul. Olimpijska 5) w nowoczesnej formie: panelowych lekcji multimedialnych, praktycznych warsztatów, pikników sportowych z wykorzystywaniem materiałów dydaktycznych, makiet, książek, etykiet, wykresów czy ciśnieniomierzy. Najbardziej aktywni uczestnicy spotkań edukacyjnych mogą zostać desygnowani na przyszłych „trenerów promocji zdrowia”.
Część orzecznicza realizowana jest w placówce Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej (ul. Olimpijska 5/9) i obejmuje przeprowadzenie badań oraz wydawanie orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia, umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym. W ramach programu przeprowadzane są badania wstępne, badania okresowe po 6, 12 i 24 miesiącach oraz badania kontrolne w przypadku kontuzji lub zmian przeciążeniowych. Zakres badań jest bardzo szeroki i jest on dostosowany do konkretnej aktywności sportowej. Każdemu uczestnikowi programu zakładany jest indeks w dokumentacji medycznej pacjenta zawierający informacje dotyczące przebytych badań, uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych i poziomu pozyskanych kompetencji.
Do programu kwalifikowane są osoby zamieszkałe lub zameldowane na terenie Gdyni. Weryfikacja miejsca zamieszkania lub zameldowania odbywa się na podstawie jednego z dokumentów:
– dowodu osobistego rodzica/opiekuna prawnego/pacjenta z adresem zameldowania,
– Karty Mieszkańca Gdyni rodzica/opiekuna prawnego/dziecka/pacjenta,
– legitymacji szkolnej dziecka,
– paszportu dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego,
– prawa jazdy rodzica/opiekuna prawnego,
– pierwszej strony formularza PIT za ostatni rok podatkowy potwierdzającego rozliczenie podatku dochodowego w Gdyni,
– dokumentu potwierdzającego opłacanie w Gdyni podatku gruntowego za nieruchomość w Gdyni,
– dokumentu potwierdzającego opłacanie mediów związanych z nieruchomościami zlokalizowanymi w Gdyni.
Program niezmiennie cieszy się dużą popularnością wśród młodych sportowców, w latach 2015-2018 skorzystało z niego 6 689 osób. Aby wziąć udział w programie, należy zarejestrować się osobiście, w placówce gdyńskiej filii Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej, ul. Olimpijska 5/9 lub pod numerem telefonu: 58 765 07 96.
Nadzór nad realizacją programu w imieniu gminy sprawuje Gdyńskie Centrum Zdrowia.

  • ikonaOpublikowano: 05.09.2019 09:50
  • ikona

    Autor: Monika _Kowalska (monika.kowalska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 05.09.2019 09:51
  • ikonaZmodyfikował: Monika Kowalska
ikona