1388 (1088) 2019-11-22 - 2019-11-28

Badania profilaktyczne

Gdynianie mają możliwość skorzystania z bezpłatnej kolonoskopii dzięki wdrożeniu przez Ministerstwo Zdrowia Programu Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego w ramach „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych”.

W programie mogą wziąć udział osoby w wieku 50-65 lat, a także w określonych przypadkach osoby:
– od 40 r.ż., gdy w rodzinie krewny I stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) chorował/choruje na raka jelita grubego,
– od 25 r.ż., gdy w rodzinie występuje zespół Lyncha (konieczne jest zaświadczenie z poradni genetycznej),
– do 20 r.ż., gdy w rodzinie występuje zespół polipowatości FAP (konieczne jest zaświadczenie z poradni genetycznej).
Szczegółowe informacje o badaniu udzielane są pod nr. tel. 22 431 35 53 (od poniedziałku do piątku, godz. 8.00-20.00).
Badania są wykonywane w oddziałach Enel-med (Gdańsk, al. Grunwaldzka 163).
Wykrycie choroby pozwala na podjęcie leczenia we wczesnym stadium zaawansowania i zwiększa szanse na wyleczenie.