1388 (1088) 2019-11-22 - 2019-11-28

Bezpłatny kurs – Podstawy księgowości

Fundacja Gospodarcza i Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. – w ramach projektu „Kwalifikacje dla Pomorzan” – zapraszają do uczestnictwa w ostatnim organizowanym w ramach projektu bezpłatnym kursie z zakresu podstaw księgowości.
W kursie mogą wziąć udział osoby powyżej 25 roku życia zamieszkałe w woj. pomorskim, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje i posiadają maksymalnie średnie wykształcenie.
Zajęcia będą odbywały się w weekendy (sobota-niedziela) w godz. 8.00 – 14.00 na terenie Gdańska.
Planowane rozpoczęcie zajęć 30 listopada. Więcej informacji: d.orzel@strefa.gda.pl lub pod numerem tel. 603 337 070.
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.