Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1388 (1088) 2019-11-22 - 2019-11-28

Gdynia przeciwko przemocy – rusza kampania „Biała wstążka”

25 listopada po raz jedenasty wystartuje w mieście kampania „Biała wstążka”. Gdynia już od 2009 roku aktywnie włącza się w ogólnoświatową kampanię, która symbolizuje sprzeciw dotyczący przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet. Przypinanie mieszkańcom białych wstążek, kolportaż ulotek i plakatów, warsztaty w gdyńskich szkołach, konsultacje prawne dla kobiet pokrzywdzonych przemocą , „Targi Wiedzy” w CH „Riviera” oraz otwarty trening boksu dla kobiet to tylko niektóre wydarzenia, jakie odbędą się w ramach tegorocznej kampanii.
Kampania potrwa od 25 listopada do 10 grudnia. W tegoroczną edycję, której głównymi organizatorami są Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz X Liceum Ogólnokształcące aktywnie włączyli się także: Stowarzyszenie „OVUM”, Laboratorium Innowacji Społecznych, klub bokserski „Bombardier”, Centrum „Riviera”, Zespół Placówek Specjalistycznych, Klub 3. Flotylli Okrętów, Komenda Miejska Policji, Uniwersytet Gdański oraz Wydział Żandarmerii Wojskowej w Gdyni. Od pierwszej edycji swoim patronatem obejmuje ją Prezydent Miasta Gdyni.
Inauguracja tegorocznej edycji kampanii odbędzie się 25 listopada w X Liceum Ogólnokształcącym. Tego samego dnia w godzinach przedpołudniowych wolontariusze będą przypinać symbole kampanii - białe wstążeczki, m.in. w Urzędzie Miasta, InfoBox oraz w Komendzie Miejskiej Policji. Między 25 listopada a 10 grudnia odbędzie się szereg wydarzeń, zarówno propagujących idee kampanii jak i wiedzę praktyczną - konsultacje prawne i psychologiczne dla mieszkanek Gdyni pokrzywdzonych przemocą oraz „Targi wiedzy” na terenie Centrum Riviera, podczas których każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać informacje o działającym w mieście systemie wsparcia. (pełna lista wydarzeń poniżej). Finałem będzie miejska konferencja „Po 11. – nie bij”, która odbędzie się 10 grudnia w Klubie 3. Flotylli Okrętów, podsumowująca kampanię oraz roczną pracę Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Czym jest kampania „Biała wstążka”?
Kampania „Biała wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 60 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.
Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.
Od 2009 roku w kampanię chętnie włączała się młodzież z gdyńskich szkół, nauczyciele, studenci i wykładowcy uczelni, samorządowcy, instytucje, organizacje pozarządowe, firmy prywatne. Do tej pory rozdano tysiące białych wstążeczek – symboli kampanii, ulotek i plakatów informujących zarówno o ideach kampanii, jak i o tym gdzie osoby doznające przemocy mogą znaleźć pomoc.
Harmonogram działań kampanii:
– 25.11 o godz. 9.00 – uroczysta inauguracja kampanii „Biała Wstążka” w X LO, przypinanie przez wolontariuszy białych wstążeczek
– 25.11-10.12 – przypinanie białych wstążeczek przez wolontariuszy z Laboratorium Innowacji Społecznych, przy Przystani Opata Hackiego 33
– 26.11 – wizyta studyjna międzynarodowej grupy młodzieży w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia
– 27.11 – prezentacja informacyjna dot. kampanii „Biała Wstążka”, a także promowanie idei kampanii wśród mieszkańców dzielnicy Gdynia-Śródmieście – realizowane przez uczniów X LO
– 29.11 w godz. 16.00-18.00 – „Targi Wiedzy”, Centrum Riviera akcja informacyjna dot. systemu wsparcia
– 2.12-6.12 w godz. 12.00-20.00 – konsultacje prawne dla kobiet pokrzywdzonych przemocą – Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gdyni, prowadzony przez Stowarzyszenie OVUM ul. Traugutta 2
– 2.12 w godz. 18.00-20.00 – konsultacje psychologiczne dla kobiet pokrzywdzonych przemocą – Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gdyni, prowadzony przez Stowarzyszenie OVUM ul. Traugutta 2
– 2.12 – wernisaż prac plastycznych poświęconych tematyce kampanii „Biała Wstążka” – X LO
– 4.12 – warsztaty poruszające problem przemocy dla uczniów X LO i ZSSO – X LO
5.12 o godz. 18.00 – otwarty trening boksu dla kobiet – UKS Galeon, ul. Morska 89/91
– 10.12 w godz. 9.00-13.00 – konferencja pn. „Po 11. – nie bij” podsumowująca kampanię i roczną pracę Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni – Klub 3. Flotylli Okrętów ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1.
Na www.gdyniawspiera.pl można znaleźć wykaz miejsc na terenie Gdyni, w których osoby uwikłane w przemoc mogą znaleźć wsparcie. Funkcjonuje też strona dedykowana kampanii www.bialawstazkagdynia.pl.