1388 (1088) 2019-11-22 - 2019-11-28

Gdynia z Medalem Przyjaciel Integracji

Na Wielkiej Gali Integracji prezydent Gdyni Wojciech Szczurek odebrał Medal Przyjaciel Integracji dla Miasta Gdyni // fot. Jacek Czerwiński

Na Wielkiej Gali Integracji prezydent Gdyni Wojciech Szczurek odebrał Medal Przyjaciel Integracji dla Miasta Gdyni // fot. Jacek Czerwiński

21.11.2019 r.

Gdynia uhonorowana Medalem Przyjaciel Integracji! To wyjątkowa nagroda wręczana osobom i instytucjom, które wyróżniają się wrażliwością, otwartością i – przede wszystkim – w wyjątkowy sposób odznaczają się działaniem na rzecz budowania społecznej integracji. Nagrodę podczas odbywającej się w Warszawie Wielkiej Gali Integracji odebrał prezydent Wojciech Szczurek.

Wielka Gala Integracji organizowana jest z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. To największe w Polsce święto osób z niepełnosprawnością, podczas którego podsumowywane są całoroczne działania fundacji Integracja.

Tegoroczna edycja Gali była wydarzeniem wyjątkowym, ze względu na obchodzony w tym roku jubileusz 25-lecia powstania Integracji. Podczas uroczystości w szczególny sposób uhonorowana została Gdynia, której przyznano Medal Przyjaciel Integracji. Wyróżnienie odebrał prezydent Wojciech Szczurek.

- To ogromny zaszczyt i wielka radość dla całego samorządu i wszystkich gdynian. Od wielu lat dokładamy wszelkich starań, by Gdynia była „miastem bez barier”, a jej mieszkańcy mogli w równy sposób korzystać ze wszystkiego, co oferuje. To wyróżnienie, z którego bardzo się cieszymy i wielkie zobowiązanie do dalszej wytężonej pracy oraz szerzenia idei wspólnego budowania społecznej integracji – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Na Wielkiej Gali Integracji prezydent Gdyni Wojciech Szczurek odebrał Medal Przyjaciel Integracji dla Miasta Gdyni // fot. Jacek Czerwiński

Kapituła Medalu Przyjaciel Integracji zwróciła szczególną uwagę na wieloletnie i wielopłaszczyznowe działania, jakie Gdynia podejmuje na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz uczynienie wizji „miasta bez barier” jednym z kluczowych elementów polityki lokalnego. Jak czytamy w laudacji: „Władze Gdyni, której honorowym obywatelem był śp. Piotr Pawłowski, założyciel Integracji, kilkanaście lat temu obrały kurs na dostępność i konsekwentnie się go trzymają. Efektem tych działań są architektura, przestrzenie, transport publiczny czy wydarzenia kulturalne, które coraz bardziej łączą, a nie dzielą wszystkie grupy społeczne.”.

To nie pierwszy raz, gdy działania Gdyni zostają zauważone. W 2000 roku kapituła Medalu przyznała ją prezydentowi Wojciechowi Szczurkowi jako pierwszemu prezydentowi miasta w historii nagrody.

Samorząd Gdyni od wielu lat realizuje politykę społeczną, która zakłada pełne i aktywne uczestnictwo osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami w życiu miasta. Jest pierwszym miastem w Polsce, w którym wdrożono „Standardy Dostępności”. Od 1999 roku Beata Wachowiak-Zwara pełni funkcję pełnomocnika prezydenta ds. osób z niepełnosprawnościami, a od 2014 roku działa w Gdyni ekspert ds. dostępności, którym został dr hab. inż. arch. Marek Wysocki. Pod tym względem miasto również jest pionierem w skali kraju.

W Gdyni istnieją już place zabaw dla dzieci z różnymi dysfunkcjami, jest dostosowana plaża, marina, obiekty sportowe i kulturalne. Cały gdyński tabor komunikacji miejskiej został wymieniony na autobusy i trolejbusy niskopodłogowe. Dla osób, które nie mogą skorzystać z komunikacji publicznej, uruchomiono usługę transportu „Od drzwi do drzwi”, czyli usługę specjalistycznego przewozu. Wszystkie inwestycje i prace remontowe realizowane są przy uwzględnieniu potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Gdynia wydaje szereg poradników dotyczących dostępności. Odbywa się tu wiele konferencji i szkoleń dotyczących sposobów dostosowania przestrzeni publicznej dla wszystkich. Miasto organizuje szereg kampanii społecznych poruszających często pomijane w innych miastach problemy.

Podstawą prowadzonej przez Gdynię polityki „miasta bez barier”, jest uchwalony, w listopadzie 2000 roku, przez Radę Miasta Gdyni „Program kompleksowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych". Jednymi z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw realizowanych w jego ramach są cykliczny konkurs „Gdynia bez barier” czy kampania „Wchodzę – zawsze jest jakieś wejście”.

Medal Przyjaciel Integracji przyznawany jest od 1997 roku i wręczany podczas Wielkiej Gali Integracji w Warszawie. Podczas tegorocznej gali wyróżnienia otrzymało także Miasto Stołeczne Warszawa oraz PFRON.