1388 (1088) 2019-11-22 - 2019-11-28

Korepetycje dla uczniów

Fundacja Fly ogłasza zapisy do Klubu Młodzieżowego, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z niezamożnych rodzin.
Klub zaprasza uczniów z klas V-VIII oraz I klas szkół średnich.
Informacje i zapisy w biurze Fundacji (ul. Świętojańska 36/2) od poniedziałku do czwartku w godz. 16.00-19.00.