Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
1388 (1088) 2019-11-22 - 2019-11-28

Nieodpłatne poradnictwo – pomoc społeczna, uzależnienia, przemoc domowa

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza do skorzystania z pomocy społecznej i poradnictwa dla dotkniętych przemocą.
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Gdyni w 2019 r.
POMOC SPOŁECZNA
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – pomoc społeczna, ul. Grabowo 2, 81-225 Gdynia, tel. 58 782 01 20, 58 625 93 37, e-mail: sekretariat@mopsgdynia.pl, www.mopsgdynia.pl, kryteria dostępu: osoby potrzebujące.
– Schronisko dla bezdomnych – wsparcie osób bezdomnych, ul. Wiśniewskiego 24, 81-355 Gdynia, tel. 58 776 20 01, e-mail: gomerski@alter-ego.org.pl, www.codalej.info, kryteria dostępu: osoby bezdomne.
– Centrum Integracji Społecznej w Gdyni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta – wsparcie osób bezdomnych, ul. Energetyków 13A, 81-184 Gdynia, tel. 58 573 33 78, 515760789, e-mail: cis.gdynia@ab.org.pl, www.bezdomnosc.org.pl, kryteria dostępu: osoby bezdomne.
– Centrum Aktywności Seniora – wsparcie i aktywizacja seniorów, ul. 3 Maja 27-31, 81-364 Gdynia, tel. 58 661 55 38, www.cas.gdynia.pl, kryteria dostępu: seniorzy.
– Centrum Integracja Gdynia – wsparcie i aktywizacja osób z niepełnosprawnością, ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia, tel. 505 606 776, e-mail: gdynia@integracja.org, www.integracja.org, www.niepelnosprawni.pl, poniedziałek – piątek 8.00-16.00, kryteria dostępu: osoby z niepełnosprawnością.
– Laboratorium Innowacji Społecznych – aktywizacja lokalnej społeczności, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, tel. 58 727 39 01, e-mail: lis@lis.gdynia.pl, www.lis.gdynia.pl, kryteria dostępu: lokalna społeczność.
– Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria – aktywizacja lokalnej społeczności, ul. Świętojańska 23b/20, 81-372 Gdynia, tel. 664909144, e-mail: gdynia@flandria.pl, www.gdynia.flandria.pl, kryteria dostępu: wolontariat.
– Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni” – aktywizacja lokalnej społeczności, ul. Modrzewiowa 4c/8, 81-074 Gdynia, tel. 513385495, e-mail: kontakt@kreatywni.ngo, www.kreatywni.ngo, kryteria dostępu: młodzież.
– Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Gdyni – wsparcie i aktywizacja zawodowa młodzieży, ul. Śląska 51, 81-304 Gdynia, tel. 58 781 83 23, e-mail: mck.gdynia@ohp.pl, www.mbp.ohp.pl, kryteria dostępu: młodzież.
– Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Gdyni – wsparcie i aktywizacja zawodowa młodzieży, ul. Zamenhofa 15, 81-218 Gdynia, tel. 58 668 44 26, e-mail: osz.gdynia@ohp.pl, www.pomorska.ohp.pl, kryteria dostępu: młodzież.
– 11-12 Hufiec Pracy – wsparcie i aktywizacja zawodowa młodzieży, ul. Zamenhofa 15, 81-218 Gdynia, tel. 58 661 30 26, e-mail: 11-12hp@ohp.pl, www.pomorska.ohp.pl, kryteria dostępu: młodzież.
– Centrum Współpracy Młodzieży – wsparcie i aktywizacja zawodowa młodzieży, ul. Św. Piotra 21/4, 81-347 Gdynia, tel. 58 620 24 80, e-mail: cwm@cwm.org.pl, www.cwm.org.pl, kryteria dostępu: młodzież.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

– Zespół ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – przeciwdziałanie uzależnieniu od alkoholu, ul. Grabowo 2, 81-225 Gdynia, tel. 58 625 93 92, 58 625 93 95, e-mail: sekretariat@mopsgdynia.pl, www.mopsgdynia.pl, kryteria dostępu: osoby uzależnione oraz ich rodziny i bliscy.
– Klub Abstyneta „Krokus” – porady dla osób uzależnionych oraz ich rodzin i bliskich, ul. Traugutta 9, 81-388 Gdynia, tel. 58 711 80 63, e-mail: sekretariat@mopsgdynia.pl, www.mopsgdynia.pl, kryteria dostępu: osoby uzależnione oraz ich rodziny i bliscy.
– Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – porady dla osób uzależnionych oraz ich rodzin i bliskich, ul. Reja 2a, 81-441 Gdynia, tel. 58 621 61 35, e-mail: opitu@tlen.pl, www.opitu.pl, poniedziałek-czwartek 7.30-19.00 piątek 7.30-15.00, kryteria dostępu: osoby uzależnione oraz ich rodziny i bliscy.
– Poradnia Leczenia Uzależnień – porady dla osób uzależnionych oraz ich rodzin i bliskich, ul. Chrzanowskiego 3/5, 81-338 Gdynia, tel. 58 620 88 88, e-mail: narko@opitu.pl, www.opitu.pl, poniedziałek-czwartek 7.30-19.00 piątek 7.30-15.00, kryteria dostępu: osoby uzależnione oraz ich rodziny i bliscy.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE
– Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ul. Śląska 48, 81-304 Gdynia, tel. 58 627 33 60, e-mail: www.mopsgdynia.pl, kryteria dostępu: osoby doświadczające przemocy domowej.
– Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – wsparcie i porady psychologiczne, ul. Biskupa Dominika 25, 81-402 Gdynia, tel. 58 354 68 64, e-mail: sow@zps.net.pl, www.zps.net.pl, kryteria dostępu: osoby doświadczające przemocy domowej.
– Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – PARPA – wsparcie i porady psychologiczne, al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, tel. 800 120 022 infolinia bezpłatna, e-mail: biuro@niebieskalinia, www.niebieskalinia.info, poniedziałek-sobota w godz. 8.00-22.00 niedziele i święta 8:00-16.00, kryteria dostępu: osoby doświadczające przemocy domowej.
CDN.