1388 (1088) 2019-11-22 - 2019-11-28

Prezydent Gdyni zaprasza na spotkanie

Prezydent Gdyni zaprasza mieszkańców na spotkanie, poświęcone miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska”. Spotkanie odbędzie się 26 listopada o godz.18.00 w budynku Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, w sali 105 (I piętro).
Celem spotkania jest umożliwienie przedstawienia mieszkańcom tych koncepcji zagospodarowania terenu przy Polance Redłowskiej, które zostały złożone na zaproszenie Prezydenta Miasta Gdyni do 31 sierpnia 2019 r.
Podczas spotkania będą zaprezentowane koncepcje przygotowane i przedłożone Prezydentowi Miasta Gdyni, a także koncepcja, wypracowana w ramach warsztatów komisji Związku Miast Bałtyckich (UBC). Warsztaty miały miejsce pod koniec października tego roku.
Każda osoba, która zechce wziąć udział w spotkaniu i zapoznać się z koncepcjami zagospodarowania terenu Polanki Redłowskiej, jednocześnie akceptuje regulamin, zawierający zasady jego odbywania. Spotkanie będzie rejestrowane, a jego zapis będzie udostępniony na stronie internetowej miasta: www.gdynia.pl najpóźniej 6 grudnia 2019 roku.