1388 (1088) 2019-11-22 - 2019-11-28

Seniorze nie czekaj. Zaszczep się!

Prezydent Gdyni zaprasza mieszkańców w wieku powyżej 65 lat do skorzystania z programu szczepień pod nazwą: „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka”.
Jego głównym celem jest zapobieganie zachorowaniom na inwazyjną chorobę pneumokokową. Program realizowany był już w Gdyni w ubiegłym roku i cieszył się dużym zainteresowaniem wśród seniorów. Szczepienie może zapobiec groźnym chorobom i związanym z nimi powikłaniom.
U osób dorosłych wraz z wiekiem wzrasta zapadalność i śmiertelność z powodu inwazyjnej choroby pneumokokowej. Śmiertelność w grupie osób po 65. roku życia jest ponad pięciokrotnie wyższa niż w grupie osób w wieku 35-49 lat. Zakażenie bakterią Streptococcus pneumoniae przebiega najczęściej w postaci pneumokokowego zapalenia płuc. O tym, jak jest ono niebezpieczne świadczy fakt, że według badań nawet w 25% przypadków może zakończyć się śmiercią.
W Gdyni są dwa punkty, w których można poddać się szczepieniom:
Clinica Medica Sp. z o.o. (ul. Mireckiego 11, tel. 58 661 50 55),
Clinica Medica Sp. z o.o. (ul. Staniszewskiego 1, tel. 58 714 11 60).
Co trzeba mieć ze sobą?
Przede wszystkim dokument tożsamości, potwierdzający miejsce zameldowania oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające przynależność do grupy ryzyka (lub inną dokumentację na podstawie której będzie można to określić).
Program jest finansowany z budżetu miasta i województwa pomorskiego.