1388 (1088) 2019-11-22 - 2019-11-28

Zgłoszenia do kiermaszu

Sekretariat misyjny zaprasza wystawców instytucjonalnych oraz indywidualnych do prezentacji swoich produktów podczas Kiermaszu Świątecznego, który odbędzie się 15 grudnia br. w pomieszczeniach po dolnym kościele św. Antoniego na Wzgórzu św. Maksymiliana w Gdyni.
Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada.
Karty zgłoszeniowe do pobrania na stronie www.sekretariatmisyjny.pl oraz w biurze Franciszkańskiego Sekretariatu Misyjnego, ul. Ujejskiego 40 w Gdyni.