Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1388 (1088) 2019-11-22 - 2019-11-28

Znajdź pracę z „Pracownią”

Gdyński System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej „Pracownia” to szansa na realną zmianę trudnej życiowej sytuacji. Ze wsparcia projektu skorzystały już 302 osoby. 125 z nich znalazło pracę.
Do bezpłatnego uczestnictwa w projekcie zgłaszać się mogą gdynianie szukający pracy lub chcący podnieść kwalifikacje, korzystający ze wsparcia miejskich instytucji (np. Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) bądź posiadający orzeczenie o niepełnosprawności.
Każda z osób, która wypełni formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie www.aktywizacjawgdyni.pl oraz u realizatorów projektu) zapraszana jest na indywidualną rozmowę z konsultantem. W trakcie takiego spotkania omawiany jest rodzaj wsparcia. To tzw. ścieżka, którą podążają uczestnicy „Pracowni”.
Z uczestnikami projektu pracuje wykwalifikowana kadra partnerów projektu, korzystając z narzędzi wsparcia, np. doradztwa zawodowego, wsparcia psychologicznego, szkoleń i staży zawodowych. Osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności zapewnione są konsultacje ze specjalistami niezależnego życia.
Rekrutacja do projektu jest ciągła. To oznacza, że w każdej chwili można zadzwonić lub przyjść do biura: Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, wejście od ul. Derdowskiego), od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, tel. 58 727 39 00.
Liderem projektu „Pracownia” jest Laboratorium Innowacji Społecznych, działające w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracja, Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie oraz Fundacją Gospodarczą.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Szczegóły na www.aktywizacjawgdyni.pl.