1391 (1091) 2019-12-13 - 2019-12-19

Bezpiecznie na nowym placu zabaw na Karwinach

Plac zabaw przy ulicy Korzennej 7 przeszedł spektakularną metamorfozę. Teraz najmłodsi mieszkańcy Karwin mają do dyspozycji nowe miejsce spotkań i integracji. Wyposażenie placu spełnia restrykcyjne wymogi bezpieczeństwa.
Plac zabaw przy ul. Korzennej przeszedł modernizację. W ramach porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową Karwiny Zarząd Dróg i Zieleni zajął się dostawą oraz montażem urządzeń o łącznej wartości prawie 250 000 zł. Pozostałą część sfinansowała Spółdzielnia Mieszkaniowa Karwiny.
Gdyński ZDiZ zainstalował na placu m.in. wielofunkcyjne zestawy, które umożliwiają wspólną zabawę i integrację. Wszystkie urządzenia zostały zamontowane z zachowaniem tzw. bezpiecznych stref, a dodatkowo zamontowano je na nawierzchni trawiastej oraz piaskowej.
O pozostałe urządzenia, znajdujące się w drugiej części placu, w postaci m.in. huśtawek, zjeżdżalni, piaskownicy, urządzeń sprawnościowych oraz elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych) zadbała Spółdzielnia Mieszkaniowa Karwiny. Do niej też będzie należało utrzymanie zmodernizowanego placu.