1391 (1091) 2019-12-13 - 2019-12-19

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 2,5-5 lat, nieuczęszczające na co dzień do przedszkola, na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne:
– do Przedszkola nr 7 (ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44). Zajęcia odbywają się w poniedziałki i wtorki w godz. 15.00-17.30 oraz od środy do piątku w godz. 15.00-17.00;
– do Przedszkola nr 44 (ul. Tatarczana 4, tel. 58 6293062) 14 grudnia w godz. 9.00-14.00.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszu gminy Gdynia.