1391 (1091) 2019-12-13 - 2019-12-19

Program Kompetencji Miejskich w UrbanLabie

Program Kompetencji Miejskich to projekt wiedzy o mieście dla mieszkańców i mieszkanek. To przestrzeń warsztatów i spotkań, których uczestnicy poznają metody zarządzania miastem i nośne w ostatnich czasach zagadnienia: wdrażanie oraz kreowania innowacji, partycypacja.
Propozycja skierowana jest do każdego, kto interesuje się miastem, kogo pasje i zainteresowania wiążą się z miejskimi politykami bądź lokalnymi rozwiązaniami z najbliższej okolicy, kto chce mieć wpływ na to, jak rozwija się miasto. Wystarczy wypełnić do 23 grudnia formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie lis.gdynia.pl.
Na Program Kompetencji Miejskich składają się trzy moduły tematyczne.
W ramach modułu edukacyjnego, eksperci i ekspertki spotkają się z uczestnikami, by wyjaśnić jak działa miasto – czym jest i jakimi prawami rządzi się budżet, jakie uwarunkowania prawne i ekonomiczne wpływają na podejmowane decyzje, jak wygląda struktura zarządzania.
Tegoroczny moduł tematyczny dotyczy partycypacji społecznej – dlaczego warto uczestniczyć w życiu miasta, w jaki sposób możemy to robić, czym jest współdecydowanie i współodpowiedzialność za miasto.
Moduł trzeci ma charakter praktyczny – podczas spotkań zaprezentowane zostaną konkretne metody pracy projektowej, wspólnie rozwijane będą pomysły na miejskie innowacje, uczestnicy nauczą się rozpoznawać strony społecznego dialogu, tworzyć sieci i zdobywać kontakty. Całość zakończy się przygotowaniem pomysłów na miasto.
Zajęcia w ramach Programu będą realizowane w gdyńskim UrbanLabie (PPNT Gdynia, budynek IVA, al. Zwycięstwa 96/98; wejście od ul. Stryjskiej) w styczniu i lutym 2020, w dni powszednie, w godz. 17.00-21.00 oraz w jedną sobotę w godz. 9.00 -16.00. Wszystkie spotkania są ze sobą powiązane – warunkiem ukończenia kursu jest udział w nie mniej niż 80 proc. organizowanych spotkań oraz przygotowanie i złożenie pracy projektowej – stworzenie projektu innowacji na podstawie własnego pomysłu.
To pierwsza, pilotażowa edycja Programu – celem jest nie tylko poszerzenie kompetencji mieszkańców i mieszkanek, przyszłych liderów, liderek społecznych zmian – to także sposób, by dowiedzieć się więcej o potrzebach gdynian i gdynianek i dalej tworzyć jeszcze bardziej efektywne narzędzia współpracy.
Program Kompetencji Miejskich realizowany jest w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.