1391 (1091) 2019-12-13 - 2019-12-19

Stypendia MEN dla gdynian

17 uczniów III LO w Gdyni znalazło się wśród kilkuset stypendystów uhonorowanych przez Ministra Edukacji Narodowej. Stypendia w wysokości 3 tys. zł każde przyznano za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2018/2019.
W województwie pomorskim stypendium MEN otrzymało 27 uczniów. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią gimnazjaliści oraz licealiści z gdyńskiej „Trójki”. Odnieśli oni w ubiegłym roku szkolnym największe sukcesy w nauce, głównie w olimpiadach i konkursach naukowych na etapie finałów ogólnopolskich i międzynarodowych.
Wśród 17 stypendystów z III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni są znakomici matematycy oraz informatycy, geografowie, fizycy, chemicy i znawcy języków obcych, w tym przede wszystkim reprezentujący w 2019 roku Polskę, Pomorze i Gdynię medaliści międzynarodowych olimpiad i konkursów naukowych:
– Maciej Dercz (srebrny medalista Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej w Chinach i złoty medalista Bałtyckiej Olimpiady Geograficznej w Rosji),
– Arkadiusz Czarkowski i Kacper Harasimowicz (srebrni medaliści Bałtyckiej Olimpiady Informatycznej w Estonii),
– Michał Umiński (brązowy medalista Europejskiej Olimpiady Fizycznej na Łotwie),
– Łukasz Gałecki, Mateusz Mazurkiewicz i Jan Struziński (laureaci krajowego finału Międzynarodowego Konkursu Młodych Naukowców Unii Europejskiej i reprezentanci Polski na światowy finał tego konkursu w Bułgarii),
– Mateusz Masłowski i Łukasz Orlikowski (uczestnicy Olimpiady Matematycznej i Informatycznej).
Ósemka stypendystów naukowych MEN z gdyńskiej „Trójki” to absolwenci Gimnazjum nr 24 działającego do 31 sierpnia 2019 r. przy III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni (informatycy, matematycy, poloniści, fizycy, geografowie, szachiści, znawcy języków obcych), a obecnie uczniowie klas pierwszych III LO w Gdyni. Są to: Liwia Jarocka, Bartłomiej Czarkowski, Marianna Gołębiewska, Emilia Monkiewicz, Zuzanna Ossowska, Marcin Racinowski, Zofia Szczekocka i Julia Wróblewska.
Stypendium MEN otrzymali również:
– Olaf Łukasz Targowski ze Szkoły Podstawowej nr 47 im. Franciszki Cegielskiej (laureat m.in. Olimpiady Informatycznej),
– Mikołaj Witoński z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Sierpińskiego (laureat Olimpiady
Filozoficznej).
Gratulujemy.