Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1394 (1094) 2020-01-10 - 2020-01-23

Do sprzedawców alkoholu

31 stycznia 2020 r. mija termin składania oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2019 r., oraz wnoszenia opłaty za korzystanie z zezwoleń w 2020 r.
Druki oświadczeń można otrzymać w pokoju 223 (II piętro) Urzędu Miasta Gdyni w godz. 8.00-16.00 lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl
Oświadczenie wraz z dowodem wpłaty dokonanej w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub na konto PKO Bank Polski S.A. w Gdyni Nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045 należy złożyć do 31 stycznia 2020 r. w pokoju 223.