UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
1394 (1094) 2020-01-10 - 2020-01-23

Gdynia pierwszym miastem w Polsce z siecią 5G

Współpraca w zakresie wspierania rozwoju dostępu do nowoczesnej technologii 5G oraz zwiększanie dostępności dedykowanej jej infrastruktury, rozwój społeczeństwa informacyjnego, upowszechnianie kompetencji cyfrowych mieszkańców i działania edukacyjne to cele podpisanego 7 stycznia w Warszawie porozumienia między Gdynią a siecią komórkową Play. Na jego mocy zostanie uruchomiona największa na skalę krajową sieć 5G, a to oznacza, że mieszkańcy naszego miasta są pierwszymi w Polsce, którzy będą mieli szansę skorzystać z nowoczesnych technologii.
Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz Jean Marc Harion, prezes Play, największej sieci komórkowej w Polsce podpisali memorandum w obecności minister Wandy Buk, reprezentującej Ministerstwo Cyfryzacji, dotyczące uzyskania dostępu, rozwoju i wdrożenia rozwiązań nowoczesnej technologii 5G. Gdynia jest pierwszym polskim miastem, w którym na tak szeroką skalę wprowadzono sieć najnowszej generacji. Jest to możliwe dzięki konsekwentnemu wdrażaniu przez Play rozwiązań technologicznych wykorzystujących istniejące zasoby częstotliwości w paśmie 2100 MHz w modelu współdzielenia częstotliwości. To także ważny moment dla całej branży telekomunikacyjnej w Polsce, gdyż jeszcze nigdy sieć 5G nie została udostępniona w tak dużym zasięgu.
W ramach współpracy z Gdynią Play organizuje szereg działań adresowanych do mieszkańców w każdym wieku, które mają na celu edukować, a także realnie wpływać na ich codzienne doświadczenia jako użytkowników sieci.
Seniorzy będą mogli uczestniczyć w pokazach filmowych z wykorzystaniem Play TV BOX i routerów 5G oraz w warsztatach na temat tej technologii i kompetencji cyfrowych, studenci są zaproszeni do zbadania potencjału tej technologii na prawdziwym sprzęcie 5G, a indywidualni użytkownicy będą mogli doświadczyć w rzeczywistych warunkach możliwości oferowanych przez istniejącą już sieć najnowszej generacji.
Dodatkowo działania wspierać będzie Fundacja Legalna Kultura, ekspert w zakresie programów edukacyjnych dotyczących kompetencji cyfrowych, promujący legalne źródła cyfrowych treści kulturowych.