Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1394 (1094) 2020-01-10 - 2020-01-23

Konkurs Fotograficzny „Mieszkańcy Ziemi”

Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi (ul. Cylkowskiego 5) zaprasza uczniów i nauczycieli pomorskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w XIII Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym pt. „Mieszkańcy Ziemi”.
Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 fotografie formatu A4, czarno-białe lub kolorowe, które oceni jury składające się z trójmiejskich fotografików i fotoreporterów. Prace należy opisać i przesłać na adres organizatora konkursu do 20 stycznia 2020 r. Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy nastąpi 6 marca w PPNT w Gdyni.
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.sp34gdynia.pl w zakładce „konkursy”.