1394 (1094) 2020-01-10 - 2020-01-23

Konkurs na 100-lecie powrotu Pomorza do Polski

Rada ds. Młodzieży Oddziału Morskiego PTTK w Gdyni organizuje dla młodzieży szkolnej „Ogólnomiejski Konkurs Historyczny o powrocie Pomorza do Macierzy”.
Dyrekcje szkół proszone są o oddelegowanie po dwóch uczniów ze szkoły, którzy uczestniczyć będą w konkursie.
Zmagania z wiedzy historycznej związanej z tym wydarzeniem odbędą się 14 stycznia w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31): o godz. 14.00 dla szkół podstawowych i o godz. 15.00 dla szkół ponadpodstawowych.