Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1394 (1094) 2020-01-10 - 2020-01-23

Miasto wspiera wyprowadzki z osiedla Pekin. Już 260 osób znalazło nowy dom

W ciągu dwóch i pół roku ze Wzgórza Orlicz-Dreszera na Leszczynkach, tzw. Pekinu, wyprowadziło się 260 osób, czyli 138 rodzin. Gdy w marcu 2017 roku rozpoczynała się realizacja przygotowanego przez samorząd Programu Osłonowego, w substandardowych warunkach żyło tam około 300 osób (145 rodzin). Dziś ci, którzy przy wsparciu miasta znaleźli bezpieczny dom przyznają, że decyzja o zmianie miejsca zamieszkania była trudna, ale dzięki jej podjęciu żyją w lepszych warunkach, bezpiecznie i wygodnie.

Osiedle Pekin wyrosło na dzisiejszym Wzgórzu Orlicz-Dreszera w dzielnicy Leszczynki w okresie międzywojennym. Tu trafiali przyjeżdżający z całej Polski budowniczowie nowej Gdyni. Na prywatnym gruncie stawiali domki pozbawione podstawowych wygód, ale zapewniające minimum egzystencji. Przetrwały wojenną zawieruchę i przez dziesięciolecia dawały schronienie kolejnym osobom szukającym możliwości taniego zamieszkania w Gdyni. Na podzielonym między kilku właścicieli wzgórzu nigdy nie pojawiła się infrastruktura, nie utwardzono dróg, nie wyznaczono chodników. Pogarszał się stan budynków, a lokatorzy ponosili opłaty za tzw. dzierżawę gruntu, na którym stały budynki (nie były ich własnością).
Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji: – Bardzo uważnie śledziliśmy sytuację na Wzgórzu Orlicz-Dreszera, to jak pogarszają się tam warunki zamieszkania. To teren prywatny. Jako samorząd nie mogliśmy w niego inwestować. Wykup gruntu też nie wchodził w grę, bo wartość samej ziemi szacowana jest na kilkadziesiąt milionów złotych. Do tego należałoby doliczyć koszt uzbrojenia gruntu. Tym, co mogliśmy zrobić, było zaoferowanie mieszkańcom sposobu rozwiązania ich problemów, drogi wyjścia. Chcieliśmy stworzyć im bezpieczną alternatywę zamieszkania w Gdyni.
W marcu 2017 roku Rada Miasta Gdyni, na wniosek Prezydenta, przyjęła Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdyni, a miesiąc później specjalny Program Osłonowy dla mieszkańców Wzgórza Orlicz- Dreszera. Samorząd przewidział wsparcie mieszkańców w przeprowadzce do innego, bezpiecznego mieszkania. Mieszkańcy, którzy zdecydowali się na przystąpienie do programu – każda rodzina podejmowała decyzję indywidualnie - mogli liczyć na dopłatę do kosztów wynajmu mieszkania na wolnym rynku. Takie wsparcie przewidziano na minimum dwa lata – to czas, w którym rodziny opuszczające Pekin będą mogły uzyskać życiową równowagę i finansową stabilizację. Osoby starsze czy z niepełnosprawnościami, których sytuacja nie ulegnie zmianie, mogą liczyć na pomoc bezterminowo. Program Osłonowy dał też Prezydentowi miasta tzw. szybką ścieżkę do realizacji wyroków eksmisyjnych z prawem do lokalu socjalnego, a w uzasadnionych przypadkach – przyspieszenie procedury przyznania lokalu komunalnego. Realizację Programu Osłonowego Prezydent powierzył Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni.
Od 17 marca 2017 roku do 30 grudnia 2019 roku ze Wzgórza Orlicz-Dreszera wyprowadziło się 260 z około 300 mieszkających tam osób – 128 ze 145 rodzin.
W 2017 roku w MOPS powstała specjalna grupa pracowników socjalnych, którzy mieli skoncentrować się tylko i wyłącznie na pomocy mieszkańcom Wzgórza Orlicz - Dreszera. W pierwszym etapie wspomagali ich streetworkerzy. Program Osłonowy zakładał indywidualną ścieżkę wsparcia każdej z rodzin. By przygotować ofertę pomocy, konieczne było dokładne poznanie ich sytuacji. Dla uczestników pracownicy MOPS wypełniali Kartę Rodziny – specjalny kwestionariusz zawierający najważniejsze informacje (liczba osób, wykształcenie, wysokość dochodów, sytuacja zawodowa, zdrowotna itp). Na wypełnienie karty zdecydowało się 137 ze 145 rodzin mieszkających na Wzgórzu, odwiedzonych przez pracowników Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS w Gdyni.
U podnóża wzgórza stanął specjalny punkt informacyjny dla mieszkańców, w którym dyżurowali pracownicy socjalni. Tam można było uzyskać informacje o Programie Osłonowym, wypełnić deklarację przystąpienia, dowiedzieć się o zasadach przyznawania mieszkań komunalnych czy po prostu porozmawiać. Do dyspozycji mieszkańców był też, czynny całą dobę, numer telefonu; prosto do ich mieszkań trafiały materiały informacyjne.
Dwa i pół roku realizacji Programu Osłonowego podsumowuje raport przygotowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie badania ankietowego, danych z Kart Rodzin oraz sprawozdań pracowników socjalnych. Mieszkańcy wysoko ocenili działania miasta. 97,2% ankietowanych potwierdza, że pracownicy miasta/MOPS kontaktowali się z nimi w celu zapoznania i przedstawienia oferty wsparcia, 94,2% – że w sytuacji pojawiających się dodatkowych pytań czy wątpliwości mieli do kogo zwrócić się po poradę lub odpowiedź. 95,3% ankietowanych uznaje, że proces administracyjny przyznawania pomocy był realizowany sprawnie i bez zbędnej zwłoki, tzn. bardzo szybko lub szybko 100% potwierdza, że uzgadniano z nimi formy pomocy, a 87,5% ocenia otrzymane wsparcie jako zgodnie z oczekiwaniami.
Z zawartymi w raporcie wnioskami i rekomendacjami można zapoznać się na stronie www.gdynia.pl
– 26 rodzin obejmiemy wsparciem bezterminowym ze względu na stan zdrowia czy wiek. Będziemy podtrzymywać kontakt ze wszystkimi, którzy ze wzgórza się wyprowadzili by mieć pewność, że w nowych warunkach dobrze sobie radzą. – mówi wiceprezydent Michał Guć. – Mamy też oczywiście na uwadze tych, którzy na Pekinie wciąż mieszkają. Jest wśród nich grupa osób, które od początku odmawiały kontaktu z nami, mimo wielu rozmów nie podpisały deklaracji przystąpienia do programu. Termin upłynął wraz z końcem roku. Oczywiście, jesteśmy przygotowani na udzielenie pomocy, jeśli będzie konieczna, ale już nie tak szerokiej, jak ta wynikająca z Programu Osłonowego.