1394 (1094) 2020-01-10 - 2020-01-23

Szukają wolontariuszy

YMCA Gdynia (ul. Żeromskiego 26) poszukuje wolontariuszy chętnych do poprowadzenia zajęć, wykładów, lektoratów dla seniorów na gruncie Gdyńskiej Akademii Srebrnego Wieku.
Dodatkowe informacje pod nr. tel. 58 620 31 15 lub e-mailem: ymcacentrum@wp.pl.
***
Fundacja Fly poszukuje wolontariuszy do prowadzenia korepetycji z języka polskiego, matematyki i fizyki dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej oraz I klasy szkół średnich.
Zajęcia prowadzone są dla członków Klubu Młodzieżowego Fly, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych gdyńskiej młodzieży z niezamożnych rodzin.
Zgłoszenia w biurze Fundacji od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30.