UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
1394 (1094) 2020-01-10 - 2020-01-23

Wolniej i bezpieczniej na ulicy Unruga

Prawie 54 tysiące złotych kosztowały nowe wyświetlacze prędkości, które pojawiły się na Obłużu pod koniec 2019 roku. To kolejna inwestycja drogowa, która ma za zadanie uspokoić ruch w obrębie przejść dla pieszych i poprawić bezpieczeństwo gdyńskich uczniów.
Wyświetlacze prędkości, które od kilku miesięcy z powodzeniem działają na Dąbrowie i Działkach Leśnych, zachęciły inżynierów z gdyńskiego zespołu TRISTAR do zastosowania takiego rozwiązania w rejonie
Szkoły Podstawowej nr 39 na Obłużu. Tym razem obie tablice zostały zamontowane na jednym maszcie, na dwupasmowym odcinku ulicy Unruga. Wcześniej w rejonie przejść dla pieszych zamontowano progi zwalniające oraz wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km/h.
Wyświetlacze prędkości na ulicy Unruga to kolejny pozytywny element działań miejskiej specgrupy ds. poprawy bezpieczeństwa gdyńskich uczniów. Cały czas monitorujemy zachowania kierowców, którzy pozytywnie reagują na wyświetlane komunikaty, a w efekcie redukują prędkość pojazdów. Wyświetlacze prędkości, które działają od kilku miesięcy na Dąbrowie i Działkach Leśnych, zyskały też aprobatę służb mundurowych, a także uczniów oraz rodziców. To dla nas najlepsza rekomendacja – podkreśla Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
Wyświetlacze prędkości, zainstalowane na ulicy Unruga, rejestrują prędkość pojazdu. Jeśli jest prawidłowa, to wyświetlają zielony komunikat „DZIĘKUJĘ”. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu kierowca zauważy pomierzoną prędkość wraz z migającym na czerwono napisem „ZWOLNIJ”.
Tydzień przed uruchomieniem tablice zbierały dane statystyczne dotyczące m.in. maksymalnych zarejestrowanych prędkości czy liczby pojazdów. Obecnie wyświetlacze działają w normalnym trybie pracy, ale nadal obserwujemy zachowania kierowców.Zebrane dane pozwolą nam na weryfikację pomiarów przed i po montażu tych urządzeń, a w efekcie na podjęcie decyzji o instalacji kolejnych wyświetlaczy – wyjaśnia Dariusz Witt z gdyńskiego zespołu TRISTAR, który nadzorował tę inwestycję.
Przypomnijmy, że cztery wyświetlacze prędkości działają już przy przejściach dla pieszych na Dąbrowie (na skrzyżowaniu ul. Rdestowej z ul. Kolendrową oraz ul. Rdestowej z ul. Lukrecjową) oraz Działkach Leśnych (na ul. Witomińskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17). Wzbudziły one duży entuzjazm mieszkańców, którzy na co dzień korzystają z przejść zlokalizowanych w sąsiedztwie wyświetlaczy.