1398 (1098) 2020-02-14 - 2020-02-20

78. rocznica powstania Armii Krajowej

14 lutego 1942 na mocy rozkazu gen. Władysława Sikorskiego utworzono Armię Krajową, która stanowiła odtąd zakonspirowane siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego. W piątek pod pomnikiem Armii Krajowej rozpoczną się uroczystości upamiętniające wydarzenie.

14 lutego o godz. 12.00 pod pomnikiem Armii Krajowej na skwerze Kościuszki w honorowej asyście wojskowej wiązanki złożą m.in. władze miasta, dowództwo Garnizonu Gdynia, delegacja Akademii Marynarki Wojennej. Odbędą się też oficjalne wystąpienia. Na uroczystości obecni będą przedstawiciele samorządu, wojska, kombatanci oraz mieszkańcy.

ikona