1398 (1098) 2020-02-14 - 2020-02-20

Badania dzieci

Centrum Terapii Autyzmu Sotis (ul. Pomorska 18) zaprasza na bezpłatne badania dla dzieci od 1,5 do 5 r.ż.
Bezpłatne konsultacje obejmują: zebranie informacji o dziecku, obserwację indywidualną, opcjonalnie obserwację w kontakcie z rówieśnikami, przekazanie rekomendacji.
Kontakt pod nr. tel. 667 098 077.

ikona