1398 (1098) 2020-02-14 - 2020-02-20

Dobre praktyki na zmiany klimatu

Wraz z urbanizacją miast i wsi, a także rozwojem nowych technologii i przemysłu, istotna stała się dbałość o środowisko naturalne.
Wszystkie nasze codzienne działania i wybory mniej lub bardziej wpływają na klimat naszego globu.
Uświadamianie zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu, a także informowanie odnośnie działań, które mogą zmniejszać negatywne skutki zmian, daje możliwość rzeczywistego wpływu w myśl hasła „działaj lokalnie, myśl globalnie”:
– przyłącz się do miejskiej sieci ciepłowniczej lub wymień stary piec,
– zwróć uwagę na jakość paliwa i technikę jego palenia w domowym piecu,
– nie spalaj odpadów – segreguj,
– korzystaj z transportu publicznego lub jazdy rowerem,
– zwiększaj retencję wodę na swojej nieruchomości (zbiorniki na deszczówkę, ogrody deszczowe, rowy), a tworząc powierzchnie utwardzane, stosuj powierzchnie przepuszczalne dla wody,
– ograniczaj konsumpcję: dokonuj przemyślanych zakupów, korzystaj wielokrotnie z przedmiotów, które posiadasz, wymieniaj się przedmiotami ze znajomymi/sąsiadami, naprawiaj.

ikona