1398 (1098) 2020-02-14 - 2020-02-20

Kiedy złożyć PIT za 2019 r.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego informuje, że zmienia się termin złożenia zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 2019 – można to zrobić od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r.
Zmianie ulega również termin składania PIT-28 za 2019 rok - można go złożyć od 15 lutego do 2 marca 2020 r.
Deklaracje przesłane przed tym terminem będą uznane za złożone 15 lutego.
Urząd ma 45 dni na zwrot nadpłaty, licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego elektronicznie, zaś 3 miesiące w przypadku zeznań podatkowych składanych w formie papierowej, ale nie wcześniej niż od 15 lutego 2020 r.

ikona