1398 (1098) 2020-02-14 - 2020-02-20

Kolejny aktywny rok gdyńskich seniorów

Ponad 10 tys. osób w wieku 55+ skorzystało w roku 2019 z oferty organizowanej lub wspieranej przez miasto: w gdyńskim Centrum Aktywności Seniora, w klubach seniora prowadzonych przez fundacje i stowarzyszenia oraz w ramach programu Gdynia 55+. Seniorzy w wieku 60+ uczestniczą w zajęciach Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, włączają się w organizowane w mieście wydarzenia, działają jako wolontariusze.

Centrum Aktywności Seniora prowadzi sześć miejskich klubów seniora – Śródmieście, Orłowo, Witomino, Chylonia, Północ i Wielki Kack oraz wspiera merytorycznie 21 klubów. Prowadzi Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku i zajęcia pozauniwertsyteckie.
Bardzo zależy nam, by nasi mieszkańcy po przejściu na emeryturę wciąż pozostawali aktywni, więc jako samorząd wciąż dajemy seniorom nowe możliwości. Pracujemy nad koncepcją utworzenia w budynku dawnej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. 10 lutego Centrum Nowoczesnego Seniora. To właśnie między innymi dzięki działaniom Centrum Aktywności Seniora, gdzie pasja animatorów spotyka się z pasją uczestników, gdyńska polityka senioralna uznawana jest w kraju za wzorową. – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, przewodniczący Gdyńskiej Rady ds. Seniorów.
Statut Centrum Aktywności Seniora wśród celów jednostki wymienia m.in. realizację inicjatyw wzmacniających aktywność, sprawność i poprawę jakości życia najstarszych mieszkańców Gdyni.
Bożena Zglińska, dyrektor CAS: – W każdym klubie na seniorów czeka mnóstwo zajęć, od sportowych po artystyczne. Seniorzy się z nami zżywają, traktują kluby jako swoje miejsca, chętnie angażują się w wydarzenia.
W 2019 roku Centrum Aktywności Seniora:
– objęło ofertą 9538 seniorów,
– objęło programem Gdynia 55+ oraz klubów seniora wspieranych przez miasto 5565 osób,
– działało w partnerstwie ze 150 podmiotami,
– koordynowało sześć miejskich klubów seniora,
– współpracowało i wspierało merytorycznie 21 klubów działających przy parafiach, spółdzielniach i pod patronatem organizacji pozarządowych, które skupiły łącznie 2995 osób,
– przekazało seniorom 5422 bilety do kina, teatru, opery i na koncerty (nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie),
– zorganizowało 55 wycieczek jednodniowych, z których skorzystały 2142 osoby,
– prowadziło zajęcia ruchowe – 35 grup oraz program sportowy – 12 grup, skupiających 394 osoby,
– prowadziło zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku realizowane we współpracy z organizacjami partnerskimi, m.in. Uniwersytetem Morskim, Akademią Marynarki Wojennej, Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Francuskiej, Cechem Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Wyższą Szkołą Komunikacji Społecznej, Centrum Nauki Experyment, Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. Programem edukacyjnym objęto 3579 osób.

ikona