1398 (1098) 2020-02-14 - 2020-02-20

Terapia dla osób z afazją

Fundacja „Między Słowami” (ul. Traugutta 2) prowadzi:
– „Poradnię dla Dorosłych Osób z Afazją” – projekt współfinansowany przez PFRON bezpłatna terapia neurologopedyczna dla mieszkańców woj. pomorskiego;
– domową terapię dorosłych osób z afazją – projekt dla mieszkańców Gdyni prowadzony wraz z MOPS.
Kontakt tel. 535 600 019, 501 595 211, mailowy: fundacja@miedzy-slowami.org.pl lub osobisty ul. Traugutta 2 (wejście od ul. Władysława IV).

ikona