1398 (1098) 2020-02-14 - 2020-02-20

UrbanLab Gdynia czeka na twój Pomysł na Miasto

UrbanLab Gdynia rozpoczyna kolejny projekt angażującego mieszkańców. Po Programie Kompetencji Miejskich przyszedł czas na Pomysł na Miasto. W jego ramach szukane będą innowacyjne pomysły na realną, społeczną zmianę.
Pomysł na Miasto to swego rodzaju uzupełnienie Budżetu Obywatelskiego. Zbierze przedsięwzięcia warte sprawdzenia, testowego wdrożenia i oceny pod kątem efektywności – takie, których realizacja nie ogranicza się do jednego roku budżetowego i które w Budżecie Obywatelskim mogą nie zebrać odpowiedniej do realizacji odpowiedniej liczby głosów.
Pomysły mieszkańców oceni komisja ekspercka. Pod uwagę brane będą m.in. partycypacyjny charakter i zasięg, innowacyjność oraz dostępność.
Pomysły, które nie uzyskają liczby punktów potrzebnych do skierowania do wdrożenia, zostaną przekształcone w projekty udostępnione wszystkim zainteresowanym.
Łączna kwota przeznaczona na testowanie pomysłów w ramach działań UrbanLabu to 90 tys. zł. Liczba innowacji, które zostaną przetestowane, zależy od ich kosztów. Minimum to trzy, możliwa jest jednak większa liczba, o ile zmieszczą się we wspomnianej kwocie. Pomysły nietestowane w ramach UrbanLabu trafią do specjalnego katalogu, który powstanie na bazie Pomysłu na Miasto i będzie dostępny ogólnopolsko. Miasta, które będą chciały skorzystać z projektów innowacji, będą mogły zrobić to nieodpłatnie, o ile zadeklarują przygotowanie raportu i ewaluacji z procesu wdrażania.
Każdy, kto ma Pomysł na Miasto i chce zmieniać Gdynię, powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie lis.gdynia.pl lub w siedzibie UrbanLabu, al. Zwycięstwa 96/98 (budynek IVA PPNT, wejście od ul. Stryjskiej). Można przynieść go do Laboratorium Innowacji Społecznych, wysłać pocztą (ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia z dopiskiem na kopercie „Pomysł na Miasto” UrbanLab Gdynia) lub wysłać podpisany skan na adres urbanlab@lis.gdynia.pl z tytułem wiadomości jak w dopisku na kopercie. Termin zgłoszeń upływa 25 marca 2020.

Pomysł na Miasto organizowany jest w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

ikona