1398 (1098) 2020-02-14 - 2020-02-20

Wykaż się wiedzą o Żołnierzach Niezłomnych

Szkoła Podstawowa nr 13 zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w III Gdyńskim Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Żołnierzach Niezłomnych.
Zgłoszenia do 24 lutego 2020 roku.
Szczegółowe informacje (regulamin, karta zgłoszeń oraz lista lektur) dostępne na https://konkursniezlomnigd.wixsite.com/niezlomni. Kontakt: konkurs.niezlomni.gdynia@gmail.com.

ikona