1402 (1102) 2020-03-13 - 2020-03-19

Jak zatrzymać gości na dłużej?

Kim są „goście na dłużej” i jak napływowi mieszkańcy wpływają na rozwój naszych miast? To jedno z kluczowych wyzwań, które dotyczy regionu Pomorza, w tym także Gdyni. Debatę o zmianach demograficznych i migracyjnych zainicjowała Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza.
Możemy stworzyć takie warunki, że osoby młode przyjeżdżające do obcego kraju znajdą miejsce, w którym poczują się dobrze i będą mogły się integrować się z naszymi obywatelami, tworząc wspólnotę i jednocześnie wzbogacając to środowisko o swoje doświadczenia i swój sposób patrzenia na świat – tak wyzwania stojące przed polskimi miastami zarysował na samym starcie Krzysztof Bramorski, prezes Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej.
To jedna z przewodnich myśli debaty pod hasłem „Goście na dłużej. Miastotwórcze spotkanie mieszkańców i użytkowników miasta”. To spotkanie pod znakiem dialogu. Jego cel to równowaga i kompromis pomiędzy atrakcyjną ofertą dla gości i utrzymaniem odpowiedniej jakości życia dla dotychczasowych i potencjalnych mieszkańców.
– Żywię przekonanie, że „goście na dłużej” to czynnik rozwoju naszych miast, jeden z najważniejszych, a w niektórych przypadkach, biorąc pod uwagę bardzo różne zjawiska społeczne – gentryfikację, kształt rynku pracy czy suburbanizację – to wręcz warunek przetrwania. Dziękuję za inicjatywę, bo jest ona niezwykle potrzebna. Gdynia jest specyficznym, bardzo młodym miastem, w którym każdy był „skądś” i szybko poczuł się u siebie, a rola tych ludzi była silnie miastotwórcza – mówiła Katarzyna Gruszecka-Spychała.
– To, co będzie determinowało w ciągu najbliższych kilkunastu-kilkudziesięciu lat rozwój Europy, to zagadnienia takie jak demografia, migracje, nasz stosunek do środowiska naturalnego i klimatu – zaakcentował z kolei Mieczysław Struk.
Istotny głos w dyskusji wnieśli eksperci – m.in. Agata Twardoch, która poruszyła temat zmian na rynku mieszkaniowym, tak ważnym dla przyszłości miast.
Podczas wydarzenia zaprezentowano także projekty współczesnych akademików autorstwa Grupy 5 Architekci i Projektu PRAGA.

ikona