1402 (1102) 2020-03-13 - 2020-03-19

„Mały procent – wielka sprawa!”

Kolejny raz zachęcamy do udziału w kampanii „Mały procent – wielka sprawa!”. W związku z trwającym do końca kwietnia okresem rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019 pragniemy przypomnieć Państwu o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających w Gdyni i dla dobra jej mieszkańców.
Aktywność gdyńskich OPP dotyczy niemalże każdego obszaru naszego życia, a to, na jaki cel zechcemy przekazać nasz 1%, zależy wyłącznie od nas. Aby ułatwić Państwu ten wybór, jak co roku w kolejnych numerach „Ratusza” prezentujemy gdyńskie organizacje.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Gdyni
KRS: 0000216162
Strona www.tpdgdynia.prv.pl
e-mail: tpdgdynia@wp.pl
ul. Warszawska 45, 81-309 Gdynia
Celem towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, ochrona dzieci przed patologią społeczną, przemocą, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywanie pracy dziecka, dyskryminacją, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci.

Towarzystwo Przyjaciół Orłowa
KRS 0000030276
e-mail: towarzystwoprzyjaciolorlowa@wp.pl
ul. Orłowska 6, 81-522 Gdynia
Celem towarzystwa jest uczestniczenie we wszechstronnym rozwoju Orłowa, dbałość o poznawanie dziejów.
Prowadzone działania:
Działalność muzealna i wystawiennicza: wystawa dotycząca życia i twórczości Stefana Żeromskiego (stała ekspozycja historyczna), wystawy artystyczne, skansen rybacki.
Działalność kulturalna: spotkania i prelekcje, koncerty kameralne.

Pomorska Fundacja na Rzecz Dzieci Pokrzywdzonych przez Los „Serce Dzieciom”
KRS: 0000227841
e-mail: uland@o2.pl
ul. Podgórska 4b lok. 23, 81-166 Gdynia
Celem Fundacji jest pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans oraz działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Guzowate (Polish TSC Association)
KRS: 0000229137
Strona www.stwardnienie-guzowate.eu
e-mail: Stowarzyszenie.stw.guz@wp.pl
ul. Morska 53a/1, 81-332 Gdynia
Celem stowarzyszenia jest zrzeszenie osób chorych i zdrowych dla wzajemnej pomocy w zakresie szeroko pojętej kompleksowej diagnostyki, rehabilitacji i leczenia osób chorych oraz likwidacji barier architektonicznych, transportowych i w komunikowaniu się.

Stowarzyszenie „Ovum”
KRS: 000217093
Strona www.ovum.org.pl
e-mail: zarzad@ovum.org.pl
Biuro Porad Obywatelskich (jednostka prowadząca: Stowarzyszenie „OVUM”)
ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia
Stowarzyszenie prowadzi Biuro Porad Obywatelskich, udziela również porad przez internet, telefon oraz dojeżdżając do mieszkańców obłożnie chorych i z niepełnosprawnością. To aktywni członkowie Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi i Związku Biur Porad Obywatelskich.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Chirurgii „Viribus Unitis” im. Oskara Jankaua
KRS: 0000237599
e-mail: fakty@webstrony.pl
ul. Limbowa 13 lok. 1, 81-520 Gdynia
Działalność fundacji opiera się na ochronie i promocji zdrowia.

Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom
KRS: 0000238997
Strona www.porp-ostoja.pl
e-mail: porp.ostoja@gmail.com
ul. Stryjska 25, 81-506 Gdynia
Do działań statutowych stowarzyszenia należy: finansowanie leczenia bezpańskich zwierząt, kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem polityki informacyjnej dotyczącej gatunków zwierząt ginących.

Stowarzyszenie Rodów Jaworowskich
KRS: 0000240329
Strona www.lubicz.info
e-mail: 470915@wp.pl
ul. Herberta 7 lok. 43, 81-475 Gdynia
Działania Stowarzyszenia skierowane są do osób, które noszą nazwisko Jaworowski (szukanie korzeni, organizowanie spotkań rodu, prace nad genealogią).

Fundacja „Pomoc dla Seniora im. Dr Jadwigi Titz-Kosko”
KRS: 0000244740
ul. Chwarznieńska 136/138 lok. 616, 81-602 Gdynia
Misją fundacji jest opieka, działalność oświatowa, kulturalna i rozrywkowa na rzecz osób z niepełnosprawnością. Fundacja pomaga też w zakresie pochówku osób samotnych i sprawowanie opieki nad grobami osób samotnych.

Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech”
KRS: 0000245254
Strona www.podarujusmiech.org
e-mail: fundacja@podarujusmiech.org
ul. Płocka 5A, 81-535 Gdynia
Fundacja działa na rzecz dzieci z niepełnosprawnością, które potrzebują odpowiedniego sprzętu, operacji czy też rehabilitacji. Łączy tych, którzy potrzebują pomocy, z tymi, którzy mogą jej udzielić.

Fundacja Słoneczna Jesień
KRS: 0000250649
e-mail: sloneczna-jesien@wp.pl
ul. Pawia 31, 81-078 Gdynia
Celem Fundacji jest aktywizacja społeczna osób starszych i niepełnosprawnych, w celu budowania społeczeństwa obywatelskiego i wyeliminowania marginalizacji tej grupy osób oraz popularyzowanie idei integracji społecznej.

Fundacja Aktywnie i Zdrowo
KRS: 0000383930
fundacja@aktywniezdrowo.pl
al. Jana Pawła II 11A, 81-345 Gdynia
Fundacja zajmuje się promocją zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania czasu wolnego. Wspiera też najmłodszych miłośników sportu i angażuje się wprogramy edukacyjne.

Uczniowski Klub Żeglarski „Opti” CWM
KRS: 0000255157
strona www.opticwm.sails.pl
e-mail: opti@artnet.com.pl
al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia
Misją Klubu jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej. Popularyzacja żeglarstwa.

Stowarzyszenie Gdynia SOS
KRS: 0000270683
strona www.gdynia.sos.pl
e-mail: poczta@gdynia.sos.pl
ul. Wincentego Pola 11 lok. 1, 81-433 Gdynia
Celem Stowarzyszenia jest przyjazne mieszkańcom zagospodarowanie miasta. Wspomaga rozwój społeczności lokalnej.

Fundacja Magis

KRS: 0000231822
Strona www.fundacjamagis.org.pl
e-mail: magis@arrupe.org
ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia
Fundacja prowadzi i wspiera działalność edukacyjną oraz społeczną, a w szczególności ć działania oświatowe, społeczne i charytatywne prowadzone przez Towarzystwo Jezusowe lub przez nie inspirowane.

Stowarzyszenie Rodzina Kultura Sport – Regionalny Klub Sportowy
KRS: 0000274840
Strona www.rksgdynia.pl
e-mail: poczta@rksgdynia.pl
ul. Kaliska 35 a, 81-502 Gdynia
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych mającym na celu wszechstronny rozwój sportu i kultury, a w szczególności umożliwienie aktywnego uczestnictwa w zajęciach sportowych, kulturalnych i innych rodzin, dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych bez względu na ich status materialny, pochodzenie społeczne, płeć czy dotychczasowe osiągnięcia.

„Adapa” Fundacja na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju
KRS: 0000295925
strona www.adapa.pl
e-mail: fundacja@adapa.pl
ul. Gen. Hallera 31A, 81-428 Gdynia
Głównym statutowym celem fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin.

Fundusz Szkwał Morze dla Młodzieży
KRS: 0000312236
strona www.fundacjaszkwal.org
e-mail: kapitan@jachtszkwal.pl
ul. Rozewska 26/2, 81-055 Gdynia
Fundacja zajmuje się organizacją, popularyzacją i realizacją morskiej edukacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i z rodzin dysfunkcyjnych. Załoga i wolontariusze dokładają wszelkich starań, by czas spędzony na pokładzie 78-letniego jachtu „Szkwał” pozwolił młodym ludziom zdystansować się do problemów pozostawionych na lądzie.

Fundacja Nova
KRS: 0000010932
Strona www.ktarka.pl
E-mail: biuro@ktarka.pl
ul. Ejsmonda 3, 81-409 Gdynia
Fundacja prowadzi działalność edukacyjną, wspiera młodzież zdolną i ubogą, działalność sportową, rehabilitację osób z niepełnosprawnością.

CDN.

  • ikonaOpublikowano: 12.03.2020 12:11
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 12.03.2020 12:25
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona