1402 (1102) 2020-03-13 - 2020-03-19

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Osób Dorosłych

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Osób Dorosłych (ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1) zaprasza osoby doświadczające trudności w obszarze obniżenia nastroju, depresji i nerwicy, borykające się z trudnościami psychologicznymi, stresem, utratami, lękami, doświadczającymi problemów w obszarze zawodowym lub osobistym do skorzystania z oferty terapeutycznej.
Podstawową formą leczenia proponowaną w ośrodku jest psychoterapia grupowa oraz inne oddziaływania terapeutyczne oparte na pracy w grupie.
Przyjęcie do oddziału poprzedzone jest konsultacjami psychiatryczno-psychologicznymi na podstawie skierowania od lekarza dowolnej specjalności mającego podpisaną umowę z NFZ. Pobyt w oddziale dziennym trwa trzy miesiące od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.
Szczegóły pod nr. tel. 531 565 525.

ikona