1402 (1102) 2020-03-13 - 2020-03-19

Przeprowadzka drzew

Dwadzieścia trzy drzewa znajdujące się przy ul. Wielkopolskiej w rejonie węzła Karwiny podzieliły los tamtejszych dębów, które jesienią zostały… przesadzone w inne miejsce. Dzięki nowoczesnej technologii rosnące tam klony, dęby, lipy i jesiony zostały wykopane razem z korzeniami i posadzone w powstającym właśnie w ramach Budżetu Obywatelskiego parku przy ul. Starodworcowej w Wielkim Kacku.
Trwają prace przygotowawcze do inwestycji „Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Gdynia Karwiny”. Wobec planowanego wyniesienia terenu na potrzeby budowy węzła, pozostawienie rosnących tam drzew okazało się niemożliwe. Dzięki staraniom miasta udało się jednak uchronić je przed wycinką.
W listopadzie ubiegłego roku przeszło 100 młodych dębów z ciągu ul. Wielkopolskiej zostało przesadzonych do parku w Kolibkach. Tam przeczekają aż do zakończenia budowy. Podobny los spotkał nieco starsze drzewa również rosnące w okolicach węzła.
Łącznie 23 drzewa zostały przesadzone na skwer przy zbiegu ulic Starodworcowej i Nowodworcowej, gdzie zostaną częścią powstającego właśnie parku.
To bardzo atrakcyjny i ciekawy projekt, który realizujemy w ramach Budżetu Obywatelskiego, i który zmieni oblicze tej części dzielnicy. Bardzo się cieszę, że w ramach urządzania tego terenu trafią tam drzewa, które wykopaliśmy przy ul. Wielkopolskiej – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
Zadowoleni z podjętych działań są również mieszkańcy Wielkiego Kacka oraz wnioskodawcy projektu.
Nowy park ozdobią w sumie 23 przesadzone drzewa. Przy ul. Starodworcowej nowy dom znajdzie 9 lip drobnolistnych, 8 dębów szypułkowych oraz po 3 klony jawory i jesiony wyniosłe.

ikona