1406 (1106) 2020-04-17 - 2020-04-23

Epidemia nie pokrzyżowała gdyńskim olimpijczykom planów

Tegoroczne olimpiady przedmiotowe, w związku ze szczególną sytuacją stanu epidemii, zakończyły się drugim etapem. Komisje konkursowe ogłosiły już finalistów tych konkursów. To uczniowie, którzy w drugim etapie osiągnęli najwyższy wynik z danego przedmiotu.
Gdyńskie licea mogą pochwalić się bogatą i długą listą olimpijskich finalistów. Z uwagi na swoje sukcesy młodzi ludzie uzyskują prawo do zwolnienia ze wskazanych egzaminów na maturze krajowej.

– Tak długa lista młodych ludzi odnoszących sukcesy w olimpiadach przedmiotowych potwierdza fakt, że gdyńskie szkoły oferują wysoki poziom kształcenia. Mamy wśród finalistów konkursów zarówno humanistów, jak i biegłych matematyków czy fizyków. – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent ds. jakości życia. I dodaje – Gratuluję młodym ludziom, ich rodzicom, nauczycielom dotychczasowych sukcesów, wierzę też, że kolejne stojące przed nimi wyzwania pokonają z sukcesem i zachęcam – wracajcie potem do Gdyni razem budować siłę naszego miasta.

Oto finaliści:
II Liceum Ogólnokształcące:
– finaliści XLIII Olimpiady Języka Francuskiego: Kornelia Białek, Norbert Borski, Solene Bourdon, Kornel Danion, Mikołaj Kowalski, Lana Opala, Amelia Sabatowska, Julia Żbikowska.

III Liceum Ogólnokształcące:
– finaliści L Olimpiady Literatury i Języka Polskiego: Zuzanna Wątróbska, Maciej Głogowski, Ida Dzierżanowska, Zofia Szczekocka, Tytus Sztyma;
– finaliści XLIV Olimpiady Języka Angielskiego: Karolina Jóźwiak, Laura Bieńkowska, Maciej Więcław, Patrycja Guziak, Michał Wiliński, Julia Grajewska, Konrad Miłakowski, Wojciech Paupa;
– finaliści XLIII Olimpiady Języka Francuskiego: Małgorzata Koroluk, Agata Reise;
– finaliści XLIII Olimpiady Języka Niemieckiego: Maja Müller, Olivia Lange;
– finalistka XLVI Olimpiady Historycznej: Beata Zaborowska;
– finalistka XIII Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”: Magdalena Nawrot;
– finaliści LXI Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym: Zofia Katkowska, Szymon Pobłocki, Tytus Sztyma;
– finaliści VI Olimpiady Wiedzy o Mediach: Olga Filipowicz, Aleksander Maliszewski, Jakub Strzeboński;
– finalista IV Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej: Szymon Pawletko,
– finaliści XLVI Olimpiady Geograficznej: Mateusz Piotrowicz, Dawid Wica, Stanisław Kołodziejski, Wiktor Komar-Komorowski, Mateusz Wójcik, Paweł Urgacz, Kacper Gąsecki;
– finalistka XV Olimpiady Przedsiębiorczości: Katarzyna Kucharska;
– finaliści XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej: Natalia Dullek, Katarzyna Kucharska;
– finaliści XLIX Olimpiady Biologicznej: Marceli Skrzypczak, Hannah Calvo;
– finaliści II Olimpiady Wiedzy o Mózgu: Anna Angielska, Robert Brzeziński, Weronika Frańczak, Laura Kosel, Dominika Rosińska, Natasza Rozwadowska, Wiktoria Szwedun, Artur Wilczewski;
– finalista LXVI Olimpiady Chemicznej: Wojciech Paupa;
– finaliści XXVII Olimpiady Informatycznej: Bartłomiej Czarkowski, Franciszek Witt, Zuzanna Ossowska, Mikołaj Woliński, Filip Szczepański, Mateusz Wasilewski, Justyna Palikowska, Antoni Stachowski, Arkadiusz Czarkowski, Marcin Mordecki, Kacper Harasimowicz, Jakub Zarzycki, Wojciech Paupa;
– finaliści LXXI Olimpiady Matematycznej: Gabriel Kiciński, Michał Mgeładze-Arciuch Justyna Palikowska, Michał Sajkowskim, Mateusz Scharmach, Michał Umiński, Michał Wiliński, Jakub Zarzycki;
– finaliści LXIX Olimpiady Fizycznej: Wojciech Paupa, Michał Umiński.

VI Liceum Ogólnokształcące
– finalista L Olimpiady Literatury i Języka Polskiego: Szymon Koruba;
– finalistka XLVI Olimpiady Historycznej: Barbara Iwanicka;
– finaliści XXXII Olimpiady Filozoficznej: Mateusz Kupniewski, Mikołaj Witoński, Weronika Wysocka;
– finalista XXIV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności: Finster Krzysztof;
– finalista LXXI Olimpiady Matematycznej: Maciej Block;
– finalista LXI Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym: Piotr Damrath;

IX Liceum Ogólnokształcące
– finalistka XLIV Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego: Aleksandra Koleśnik;
– finalistki II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu: Kornelia Kaczmarska, Magdalena Motycka;
– finalistka Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza”: Kornelia Kaczmarska;

X Liceum Ogólnokształcące
– finalista XLVI Olimpiady Historycznej: Filip Iwen;

Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni
– finalistka L Olimpiady Literatury i Języka Polskiego: Maria Kotłowska;

Gratulacje i powodzenia w dalszych naukowych zmaganiach!