Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
1406 (1106) 2020-04-17 - 2020-04-23

Fundusz sąsiedzki: oto wyniki

Pięć inicjatyw, czyli wszystkie zgłoszone w pierwszej tegorocznej edycji Funduszu Sąsiedzkiego „Gdynia OdNowa”, zakwalifikowano do realizacji. W związku z aktualną sytuacją konieczne jednak będą zmiany w założonych przez autorów harmonogramach.
Na Witominie upiększony zostanie teren bezpośrednio przylegający do ul. Widnej 2, uzupełniony też będzie żywopłot. Kolejne zmiany zajdą też na ścianie budynku Klubu Seniora Witomino, a działania mają zostać połączone z Dniami Otwartymi Klubu Seniora.
Na Oksywiu powstaną kolorowe ogródki sąsiedzkie, zorganizowany też zostanie „Sąsiedzki Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży (12-16 lat)”.
Każdy z tych pomysłów wpisuje się w założenia Funduszu Sąsiedzkiego „Gdynia OdNowa”, czyli danie mieszkańcom gdyńskich obszarów rewitalizacji okazji do spotkań (czy to poprzez aranżację przestrzeni, czy organizację wydarzeń), integracji i aktywności społeczności. Inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców na konkurs mogą zostać dofinansowane kwotą do dwóch tys. zł.
Mieszkańcy Oksywia, Babich Dołów, Witomina, osiedli: Zamenhofa-Opata Hackiego i Meksyk w Chyloni swoje pomysły zgłaszali w marcu. Każdy z projektów oceniała komisja konkursowa, w której skład weszli m.in. przedstawiciele Komitetu Rewitalizacji i rad dzielnic. Ponieważ nie było możliwe spotkanie wszystkich członków komisji, oceny dokonali zdalnie.
Z powodu epidemii realizacja pomysłów w założonym przez autorów czasie jest niemożliwa. Przedstawiciele Laboratorium Innowacji Społecznych, operatora Funduszu Sąsiedzkiego „Gdynia OdNowa”, skontaktują się z wnioskodawcami, by wypracować dla nich optymalne rozwiązanie. W przypadku projektów dotyczących nasadzeń pod uwagę brane będzie m.in. to, kiedy można sadzić konkretne rośliny. Dodatkowo, projekt zakładający dalsze upiększanie ściany budynku Miejskiego Klubu Seniora „Witomino” będzie wymagał ustaleń pomysłodawcy z plastykiem miasta i klubem seniora.
Komisja konkursowa najwyżej oceniła pomysł na „Sąsiedzki Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży (12-16 lat)”, przyznając mu 161 punktów. Co ciekawe, to projekt zgłoszony przez jedyną niepełnoletnią uczestniczkę funduszu sąsiedzkiego. W ocenie projektu zwrócono uwagę na nieszablonowy i oryginalny pomysł zagospodarowania czasu młodych osób, a turniej sportowy zaangażuje nie tylko zawodników, ale też członków ich rodzin, sąsiadów i znajomych. Nie bez znaczenia był też fakt, że w turnieju zmierzą się drużyny mieszane.
Na ten rok zaplanowano jeszcze na pewno jeden – czerwcowy – termin przyjmowania wniosków. Jeśli po nim pozostaną środki do wykorzystania, będzie też trzeci nabór. Łączna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie inicjatyw w 2020 roku to 43 334 zł.
Po raz pierwszy gdyński Fundusz Sąsiedzki „Gdynia OdNowa” przeprowadzono w 2018 r.
Fundusz Sąsiedzki „Gdynia OdNowa” jest finansowany ze środków miasta oraz z projektów „Gdynia odNowa – Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja” i „Gdynia odNowa – Rewitalizacja dzielnicy Oksywie”, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

ikona