1406 (1106) 2020-04-17 - 2020-04-23

Maseczki dla potrzebujących

Od czwartku 16 września rząd nakazuje nosić poza domem maseczki, a w każdym razie zasłaniać usta i nos. Miasto chce wspomóc tych, którzy dotąd maseczki nie mają, potrzebują jej, a choroba, niepełnosprawność albo inne ważne powody sprawiają, że nie mogą się zaopatrzyć sami. Takie osoby mogą zgłosić swoją potrzebę pod numerem telefonu 512 495 765. Będzie on czynny w dni robocze w godz. od 10.00-17.00.
Potrzebującym maski dowiozą harcerze, następnego dnia po zgłoszeniu. Są to bawełniane maseczki, które miasto zakupiło od gdyńskich Zakładów Odzieżowych "Wybrzeże" Spółdzielni Inwalidów, wspierając tym samym lokalnego przedsiębiorcę. Prosimy, by z telefonu korzystały tylko te osoby, które naprawdę nie mogą poradzić sobie same. Prosimy także o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy ich odbiorze.
Większość gdynian zawczasu zaopatrzyła się w różnego rodzaju maseczki. Można je kupić w sklepach, aptekach, a także on-line. Przypominamy, że w absolutnej większości, są to wyroby niemedyczne, które nie mają takich filtrów i nie dają takiej ochrony, jak te których używa personel szpitali. Mogą jednak spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa i dlatego warto je używać, do czego w Gdyni zachęcamy od kilku dni.
Zarazem przypominamy, że maseczka czy chustka na twarzy nic nie dadzą, jeśli zapomnimy o pozostałych regułach, a przede wszystkim częstej dezynfekcji rąk, unikaniu skupisk ludzkich i zachowywaniu odległości.
Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek składa serdeczne podziękowania wolontariuszom z Niezależnego Kręgu Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”, którzy w ramach harcerskiej służby podjęli się dystrybucji maseczek dla potrzebujących gdynian.

W związku ze stanem pandemii koronawirusa w Polsce wprowadzono obowiązek zakrywania nosa i ust. Obostrzenie weszło w życie 16 kwietnia. Nowy obowiązek polega na zasłanianiu nosa i ust przy pomocy maski, maseczki lub chusty, szala itp. Obostrzenie można sprowadzić do prostej zasady - zakładasz maseczki zawsze wtedy, gdy jesteś poza domem:
– na drogach i placach,
– w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej,
– w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
– na terenie nieruchomości wspólnych
O konieczności noszenia maseczek należy pamiętać także podczas przemieszczania się:
– w środkach publicznego transportu zbiorowego
– taksówkach lub autach świadczących usługę przewozu osób
Maskę należy nałożyć również na wyraźnie polecenie:
– organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości;
– innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby
Rozporządzenie precyzuje też, kiedy nie trzeba nosić masek:
– podczas korzystania z pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem, o którym mowa poniżej,
– w przypadku dziecka do ukończenia 4. roku życia;
– w przypadku osoby, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane)
– w przypadku osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów
– w przypadku kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego, organizator tego transportu albo przedsiębiorca wykonujący taką działalność zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób
– w przypadku duchownego sprawującego kult religijny
– w przypadku żołnierza Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.
Pełna treść rozporządzenia dostępna pod linkiem https://bit.ly/2VdfUeq.