1406 (1106) 2020-04-17 - 2020-04-23

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na drzwiach głównego wejścia do budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni przy ul. Orłowskiej, bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego, ul. Władysława IV, ul. J. Ejsmonda, ul. Przebendowskich, al. Zwycięstwa, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony od 1 czerwca 2020 roku do 31 maja 2021 roku oraz przy al. Jana Pawła II przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony od 1 lipca 2020 roku do 31 maja 2021 roku, w drodze dwuetapowego przetargu na prowadzenie usług gastronomicznych sprzedaży napojów gorących, zimnych w tym soków (z wyłączeniem sprzedaży napojów alkoholowych) owoców w zamkniętych pojemnikach i lodów w mobilnych punktach gastronomicznych, w pojazdach usługowych funkcjonujących na bazie rowerów i skuterów, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2179/20/VIII/P z 7.04.2020 r.
Wykaz wywieszono na okres od 10.04.2020 r. do 2.05.2020 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na drzwiach głównego wejścia do budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2183/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 7 kwietnia 2020 roku, nieruchomości o łącznej powierzchni 102 m² położonych w Gdyni przy ul. Chabrowej, oznaczonych jako działki o numerach 1155, 1161 i 1163 obręb 0024 Pustki Cisowskie, zapisanych w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Gdyni o odpowiednich numerach: GD1Y/00007468/5, GD1Y/00006818/7 – przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu (działki przydomowe).
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 9 kwietnia 2020 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na drzwiach głównego wejścia do budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu:
– stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2182/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 7 kwietnia 2020 roku, nieruchomości o powierzchni 233 m² położonej w Gdyni przy ul. Kuśnierskiej 14c, obręb 0020 Obłuże, oznaczonej jako działka nr 468, 470 i część działki nr 472, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00003089/6 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 3 lata, z przeznaczeniem na działkę przydomową, zieleń izolacyjną;
– stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2181/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 7 kwietnia 2020 roku, nieruchomości o powierzchni 350 m² położonej w Gdyni przy ul. Żarnowieckiej, obręb 0023 Pogórze, oznaczonej jako część działki nr 310, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00017303/4 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na nieruchomość zabudowaną obiektem mieszkalnym wraz z przyległościami.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 14 kwietnia 2020 r.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35
zatrudni od nauczyciela chemii w wymiarze 23 h tygodniowo.
Dokumenty należy przesłać na na adres: sekretariat@sp35.edu.gdynia.pl. Dodatkowe informacje tel. 58 624 09 74.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 52
zatrudni od września 2020 r. nauczyciela języka polskiego na 5 godzin w tygodniu.
CV należy przesyłać na adres mailowy szkoły: sekretariat@sp52.edu.gdynia.pl
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20
zatrudni nauczycieli:
– języka polskiego
– matematyki
– informatyki
– chemii
– nauczyciela wspomagającego.
Zatrudnienie na pełen etat. Praca od 1.09.2020 r.
Więcej informacji pod nr. tel. 573 006 705.
CV należy przesyłać na adres mailowy: k.maka@sp20gdynia.pl lub dwudziestka@sp20gdynia.pl
W związku z panującą pandemią i stanem epidemii w naszym kraju, rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone w pierwszym możliwym terminie po odwołaniu stanu epidemii.