1406 (1106) 2020-04-17 - 2020-04-23

Pomagamy osobom bezdomnym, wspieramy usamodzielniające się

Z jednej strony wsparcie dla osób usamodzielniających się w ramach projektu „Utrecht”, z drugiej opieka nad tymi, którzy pozostają w placówkach lub miejscach niemieszkalnych. W okresie pandemii koronawirusa pomoc osobom wychodzącym z bezdomności czy się z nią borykającymi jest zadaniem szczególnym.
Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni pracuje, tak jak cały ośrodek, w trybie interwencyjnym. Choć do niezbędnego minimum ograniczono możliwość załatwiania spraw osobiście, to działania zintensyfikowano.
Do miejsc niemieszkalnych, w których przebywają osoby bezdomne, docierają streetworkerzy oraz pracownicy CRiIM. Z zachowaniem środków bezpieczeństwa upewniają się co do stanu zdrowia, przekazują informacje mające pomóc uchronić je przed ewentualnym zagrożeniem zarażenia się.
Od połowy marca szczególne zasady bezpieczeństwa obowiązują w gdyńskiej ogrzewalni i noclegowni. Placówka jest otwarta całodobowo, ale z zaleceniem maksymalnego ograniczenia wyjść i dostępu dla osób z zewnątrz. Tym, którzy do placówki wchodzą, obowiązkowo mierzy się temperaturę. Wszystkie pomieszczenia są częściej niż zwykle odkażane.
Innego rodzaju wsparcie zapewniane jest uczestnikom projektu „Utrecht”. Dziś w projekcie uczestniczy 56 osób. Dotykają ich skutki obecnej sytuacji: spadają wynagrodzenia czy pojawia się zagrożenie utratą pracy. Mogą liczyć na pomoc finansową – to np. pokrycie kosztów wynajmu pokoju czy mieszkania – oraz wsparcie rzeczowe, jak zakup żywności, odzieży lub środków higienicznych.
Pandemia koronawirusa dotyka każdego z nas. Osoby wychodzące z bezdomności i wciąż jej doświadczające potrzebują dodatkowego wsparcia.
Ważne adresy i telefony:
– Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS w Gdyni: tel. 58 662 00 11, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30
– Całodobowe wsparcie psychologiczne: Ośrodek Interwencji Kryzysowej: 58 622 22 22.

ikona