1406 (1106) 2020-04-17 - 2020-04-23

Sesja RM w trybie korespondencyjnym

Przewodnicząca Rady Miasta Joanna Zielińska podjęła decyzję o zwołaniu najbliższej sesji Rady Miasta Gdyni 29 kwietnia, godz. 10.00, w trybie obradowania korespondencyjnego.
Jest to zgodne z art. 15 zzx ust. 2 Ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi w sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz. 568) i statutem Miasta Gdyni.
Materiały na sesję zostaną przekazane radnym do rąk własnych oraz tradycyjnie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej.
II część sesji, po przerwie umożliwiającej oddanie głosów, odbędzie się 30 kwietnia o godz. 14.00.
Obie części będą transmitowane.