1407 (1107) 2020-04-24 - 2020-05-07

Mniej pyłu dzięki nowemu żurawiowi

Po kilku miesiącach pieczołowitego montażu wreszcie jest gotowy do pracy. Mowa o żurawiu bramowym – nowym urządzeniu w terminalu HES Gdynia – który stanął na nabrzeżu Holenderskim. Nowoczesny sprzęt pozwoli m.in. na ograniczenie emisji pyłów i zużycia energii.
Gdyńskie nabrzeże Holenderskie wzbogaciło się o nowe urządzenie. W terminalu HES Gdynia do użytku został oddany nowy żuraw bramowy Ardelt Tukan 3000. Maszyna przeznaczona jest do obsługi towarów masowych suchych, np. węgla.
Dzięki zastosowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym praca żurawia będzie bezpieczniejsza dla środowiska. Zminimalizowana zostanie emisja pyłów, a także ilość zużytej energii.
Dzięki 50-metrowemu wysięgowi żuraw będzie mógł obsłużyć największe statki z towarami suchymi typu capesize i panamax.
Żuraw Ardelt Tukan 3000 przybył do Gdyni we wrześniu ubiegłego roku. Wtedy też rozpoczął się skomplikowany proces montażu urządzenia na nabrzeżu Holenderskim. Ostateczny odbiór maszyny w terminalu HES Gdynia miał miejsce 31 marca 2020 roku.