1407 (1107) 2020-04-24 - 2020-05-07

Od 1 maja zmiany w biletach Zarządu Komunikacji Miejskiej

Od 1 maja zmieni się taryfa opłat w ZKM Gdynia – zmiany obejmują m.in. ceny biletów jednoprzejazdowych, miesięcznych i 24-godzinnych, w innej formie będą sprzedawane też karnety. Miasto dostosowuje się do rekomendacji Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, która wyrównuje taryfy w sąsiednich gminach i miastach.
Zmiany zaczną obowiązywać od 1 maja i dotyczą taryfy opłat za usługi ZKM Gdynia. Wynikają z rekomendacji MZKZG, do której muszą dostosować się gminy – głównie ze względu na ujednolicenie cen biletów w całym regionie. Poniżej lista wszystkich wprowadzanych zmian.
Dotychczasowe bilety okresowe (30-dniowe – ważne od wybranej daty i miesięczne – na miesiąc kalendarzowy) zastąpi nowy bilet miesięczny – ważny przez okres 1 miesiąca, od pierwszego lub wskazanego dnia danego miesiąca do dnia poprzedzającego ten dzień w kolejnym miesiącu (np. od 12 października do 11 listopada), przy czym bilety rozpoczynające swoją ważność w dniu 30 lub 31 stycznia, będą ważne do ostatniego dnia lutego.
Nowe rozwiązanie zapewni uproszczenie taryfy opłat i będzie zgodne z zasadami rekomendowanymi i już stosowanymi przez MZKZG, ZTM w Gdańsku i MZK Wejherowo oraz organizatorów przewozów kolejowych. Zmiana zasad taryfowych ZKM w Gdyni jest więc elementem integracji rozwiązań obowiązujących w całej metropolii.
Ceny biletów miesięcznych ważnych od poniedziałku do piątku wzrosną o 6 zł za bilet normalny i o 3 zł za bilet ulgowy, a ważnych we wszystkie dni tygodnia – o 4 zł za bilet normalny i 2 zł za bilet ulgowy.
Cena dotychczasowego biletu normalnego jednoprzejazdowego na linie zwykłe wzrasta z 3,20 zł do 3,80 zł, z jednoczesnym rozszerzeniem jego ważności o linie nocne, tzn. bilet ten będzie ważny na liniach zwykłych i nocnych. Analogicznie, obecne bilety okresowe ważne na liniach zwykłych w granicach Gdyni, zastępuje się nowymi biletami miesięcznymi ważnymi na liniach zwykłych i nocnych w granicach Gdyni.
W miejsce dotychczasowych dwóch rodzajów biletów: 1-godzinnego na linie zwykłe (3,80 zł) i 1-godzinnego lub jednoprzejazdowego na linie zwykłe, pospieszne i nocne (4,20 zł), wprowadza się bilet 1-godzinny lub jednoprzejazdowy ważny na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych – w cenie 4,40 zł za bilet normalny.
Cena biletu 24-godzinnego ważnego na liniach nocnych, pospiesznych i zwykłych zmieniona zostaje z 13,00 zł na 14,00 zł za bilet normalny.
Ze względu na wprowadzony stan epidemii, a w ślad za tym – brak sprzedaży biletów w pojazdach, zakup biletów papierowych możliwy będzie wyłącznie w punktach sprzedaży ZKM w Gdyni lub w pozostałych punktach wymienionych na zkmgdynia.pl. Pasażerów preferujących przejazdy na podstawie biletów elektronicznych zachęca się do zakupu biletów MZKZG za pomocą aplikacji telefonicznych. ZKM apeluje o nabywanie biletów okresowych przez internet, jednocześnie przypominając, że w celu takiego zakupu niezbędne jest posiadanie karty elektronicznej eBilet, zarejestrowanej w systemie ZKM Karty Mieszkańca lub elektronicznej legitymacji studenckiej.
Po odwołaniu stanu epidemii oraz przywróceniu sprzedaży karnetów biletowych u kierowców, wprowadzone zostaną zmiany w liczbie biletów zawartych w karnecie. Wszystkie karnety będą się składały z dwóch odcinków ulgowych, co umożliwi zakup jednego biletu normalnego. W miejsce dotychczasowych czterech rodzajów karnetów sprzedawanych w pojazdach, wprowadzone zostaną trzy rodzaje: jednoprzejazdowy na linie zwykłe i nocne – 2 bilety po 1,90 zł (3,80 zł za karnet); 1-godzinny lub jednoprzejazdowy na linie zwykłe, pospieszne i nocne – 2 bilety po 2,20 zł (4,40 zł za karnet); 24-godzinny ważny na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych – 2 bilety po 7,00 zł (14,00 zł za karnet).
Więcej na zkmgdynia.pl.