1407 (1107) 2020-04-24 - 2020-05-07

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na drzwiach Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej 50, oznaczonej jako działka nr 1002, obręb 0019_Mały Kack, o pow. 784 m2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gdyni księga wieczysta nr GD1Y/00124816/6, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 2196/20/VIII/P stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2196/20/VIII/P z 14.04.2020 r., wywieszono na okres od 16.04.2020 r. do 7.05.2020 r.

***
Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. Płac – 7/8 etatu.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku zgodnie z ustawą z dnia 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 201, poz. 1183 z 2011r.)
Miejsce pracy: ul. Białostocka 3 i poza nim, wymaga przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku. Budynek bez podjazdu. Pomieszczenia budynku niedostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim. Szczegóły pod nr. tel. 58 671 20 00 lub 58 761 20 16.
Stanowisko pracy: Wymagany kontakt telefoniczny z interesantami ZDiZ, wykonywane zadania wymagają przemieszczania się w terenie (miasto Gdynia). Praca związana z przenoszeniem dokumentów. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do 30.04.2020 r. pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia z dopiskiem „Konkurs Na Stanowisko Specjalisty ds. Płac”.
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje pod nr. tel. 58 761 20 16 lub 58 764 40 20lub 58 764 40 08. Klauzula informacyjna z art.13 RODO w związku z rekrutacją i pełna treść ogłoszenia dostępna pod linkiem https://bit.ly/2xtpK2N.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że w budynku Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na parterze, wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Wiejskiej 7 m. 34 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z udziałem w prawie własności części gruntu w trybie bezprzetargowym.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Gdyni nr 2199/20/VIII/P z 14 kwietnia 2020 roku wywieszono na okres 21 dni od 17.04.2020 r. do 7.05.2020 r.