Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
1407 (1107) 2020-04-24 - 2020-05-07

Ozdrowiałeś? Pomóż ratować innych!

Osocze osób, które pokonały koronawirusa może być pomocne w terapii chorych. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku przyjmuje takich dawców. Każdy, kto spełnia wymagania i minimum dwa tygodnie temu przeszedł testy z wynikiem ujemnym, może się zgłosić i pomóc innym.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku uczestniczy w ogólnopolskim programie pobierania osocza od ozdrowieńców, którzy w ostatnim czasie przebyli COVID-19 oraz od osób, które przebyły bezobjawowe zakażenie SARS-CoV-2 (koronawirusem).
Zgłaszać mogą się osoby, u których wykryto materiał genetyczny (RNA) wirusa SARS-CoV-2 i które miały infekcję o różnym stopniu nasilenia objawów COVID-19 oraz osoby, które przebyły zakażenie bezobjawowo (stwierdzono jedynie obecność swoistych przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2). Aby zostać uznanym za ozdrowieńca, należy dwukrotnie uzyskać ujemny wynik badania wymazu z nosogardzieli metodą RT-PCR. Od drugiego ujemnego wyniku badania musi minąć przynajmniej dwa tygodnie, aby można było pobrać osocze od takiej osoby.
Pobranie osocza nie jest bolesne. Badania są wykonywane na zlecenie lekarzy, którzy sprawują opiekę nad pacjentem w czasie infekcji. RCKiK nie zleca wykonywania badań przeciwciał oraz wymazów i nie prowadzi diagnostyki. Opiera się na wynikach wykonywanych pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej, która wspiera RCKiK w dotarciu do jak największej liczby ozdrowieńców w województwie pomorskim.
Za ozdrowieńca uznana jest osoba w przypadku dwukrotnego badania z wynikiem negatywnym, wykonywanym minimum w 24-godzinnych odstępach. To jest również warunek zwolnienia z kwarantanny.
Ozdrowieńcy, którzy chcą oddać osocze z przeciwciałami przeznaczone do ratowania chorych, muszą spełniać szereg wytycznych, zarówno tych związanych z koronawirusem, jak i związanymi ze standardową procedurą oddawania krwi.
Kto może być dawcą?
Osocze moga oddać osoby, które:
– przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2;
– od wykonania ostatniego badania na obecność materiału genetycznego wirusa (badanie wymazu z nosogardzieli metodą RT-PCR), które było ujemne, minęło 14 dni;
– są w wieku 18-60 lat;
– nie otrzymały w przeszłości transfuzji krwi lub jej składników;
– kobiety, które nie były w ciąży.
Dodatkowo dawca musi wyrazić pisemną zgodę na zastosowanie osocza w badaniach klinicznych oraz na frakcjonowanie.
Osocze można oddać w RCKiK w Gdańsku od poniedziałku do piątku oraz w Oddziale Terenowym w Kościerzynie (rejestracja w godz. 7.15-12.30).
Zaleca się wcześniejsze umówienie na badanie pod nr. tel. 58 520 40 10.
Szczegóły na www.krew.gda.pl.

ikona